EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

DOKUMENTATION

ALLE HTML TAGS


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGS


JAVASCRIPT OBJEKTER


216 SIKRE FARVER


HTML KARAKTER SET


LANDE KODER


DOMÆME TESTER

JavaScript Objects :
DATE OBJECT

Når du vil have adgang til datoen, skal du simpelthen lave en variabel af typen "Date".

Hvis du vil gemme den aktuelle dato i en variabel kaldet "DagsDato", skal du skrive:

DagsDato=new Date();

NB: new SKAL skrives som "new" (ikke "New") og Date SKAL skrives med et stort D.
ET EKSEMPEL

Når du har angivet denne variabel, kan du få adgang til måned, dag, år etc., som vist i eksemplet:

<html>
<head>
<title>Eksempel i brug af Date-objekt</title>
<script>
DagsDato=new Date();
AktuelDato=DagsDato.getDate()+"-"+(DagsDato.getMonth()+1)+"-"+DagsDato.getYear();
alert("Date (DDMMYY) er: "+AktuelDato);

</script>
</head>

<body>
Denne side giver dig den aktuelle dato!
</body>
</html>


METODER

Der er defineret følgende metoder for Date-objektet:

OBJEKTFORKLARINGEKSEMPEL
getDate()Datoen som en værdi mellem 1 og 31.1
getDay()Ugedag som en værdi mellem 0 og 6. 0=søndag, 1=mandag etc.1
getHours()Time som en værdi mellem 0 og 23.4
getMinutes()Minutter som en værdi mellem 0 og 59.56
getMonth()Måned som en værdi mellem 0 og 11.
NB: Dec=11!!!
10
getSeconds()Sekunder som en værdi mellem 0 og 59.51
getTime()Milisekunder efter 1/1 1970 kl. 00.00 941428636010
getTimezoneOffset()Tidsforskel mellem brugerens computer og GMT i minutter.-60
getYear()År som en værdi mellem 0 og 99.99
toGMTString()Dato, måned, år og tid i overensstemmelse med GMT-konventioner.Mon, 1 Nov 1999 03:58:08 UTC
toLocalStringKonverterer en dato til lokalt format.11/01/1999 04:58:35

Klik her for objektdefinitionen lavet af DevEdge.

GMT er Greenwich MeanTime.

NB:
JavaScript gemmer datoer som tal udregnet i millisekunder siden den 1. januar 1970, 00:00:00.
Du kan ikke gemme datoer fra før 1. januar 1970.

ET ANDET EKSEMPEL: Time-Of-Day-Redirect

Et andet eksempel kunne være dette script, som vil sende brugeren til forskellige søgemaskiner afhængig af tidspunktet:

<html>
<head>
<title>Eksempel på brug af Date-objekt</title>
<script language="JavaScript">
DagsDato=new Date();
time=DagsDato.getHours();
if (time<12) {window.location.href="http://www.yahoo.com"}
else
if (time<18) {window.location.href="http://www.hotbot.com"}
else {window.location.href="http://www.metacrawler.com"}

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>


Nu kan du nemt bytte søgemaskine-linket ud med dit eget link og derefter tilpasse scriptet til dit eget behov.
ET SIDSTE EKSEMPEL: ÅR 3000 Nedtælling
Et andet eksempel kunne være nedtælling af tiden til Nytårs aften år 2999/3000.

<html>
<head>
<title>Eksempel på brug af Date object</title>
<script>
function countdown()
{
ThisDate=new Date();
targetyear=2999;
targetmonth=12;
targetdate=31;
targethour=24;
targetminute=0;
targetsecond=0;
SecondsLeft=targetsecond-ThisDate.getSeconds();
t=0;if (SecondsLeft<0) {t=1; SecondsLeft=60+SecondsLeft;}
MinutesLeft=targetminute-ThisDate.getMinutes()-t;
t=0;if (MinutesLeft<0) {t=1; MinutesLeft=60+MinutesLeft;}
HoursLeft=targethour-ThisDate.getHours()-t;
t=0;if (HoursLeft<0) {t=1; HoursLeft=60+HoursLeft;}
DaysLeft=targetdate-ThisDate.getDate()-t;
t=0;if (DaysLeft<0) {t=1; DaysLeft=60+DaysLeft;}
MonthsLeft=targetmonth-ThisDate.getMonth()-t-1;
t=0;if (MonthsLeft<0) {t=1; MonthsLeft=60+MonthsLeft;}
YearsLeft=targetyear-ThisDate.getYear()-t;
document.forms.countdownform.T1.value=YearsLeft;
document.forms.countdownform.T2.value=MonthsLeft;
document.forms.countdownform.T3.value=DaysLeft;
document.forms.countdownform.T4.value=HoursLeft;
document.forms.countdownform.T5.value=MinutesLeft;
document.forms.countdownform.T6.value=SecondsLeft;
CountDownId=setTimeout("countdown()",1000);
}

</script>
</head>

<body onLoad="countdown()">
<div align="center">
<table border="1">
<tr><td><big><big><big>Tid til nytårs aften år 2999/3000</big></big></big></td></tr>
<tr><td><form name="countdownform"><div align="center">
<p>
<input type="text" name="T1" size="4">År,
<input type="text" name="T2" size="2"> Måneder,
<input type="text" name="T3" size="2"> Dage,
<input type="text" name="T4" size="2"> Timer,
<input type="text" name="T5" size="2"> Minutter,
<input type="text" name="T6" size="2"> Sekunder

</p>
</div></form></td></tr>
</table>
</div>

</body>
</html>


Klik her for at se nedtællingen.

Du kan nemt ændre nedtællingsscriptet så det tæller ned til en hvilken som helst anden dato. Du skal blot ændre værdierne for "targetyear", "targetmonth" o.s.v. så de passer til den dato du vil tælle ned til.FEED BACK


FORUM & HJÆLP

AWARDS

LINK TIL OS
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved