EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

DOKUMENTATION

ALLE HTML TAGS


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGS


JAVASCRIPT OBJEKTER


216 SIKRE FARVER


HTML KARAKTER SET


LANDE KODER


DOMÆME TESTER

JavaScript Objects :
WINDOW OBJECT

Et Window-objekt er et top-level objekt i JavaScript klienthirarkiet. Et Window-objekt kan repræsentere enten top-level window eller en frame i et frameset.
EVENT HANDLERS

OBJEKTFORKLARINGDEF
onDragDropBrugeren trækker et objekt ind i browservinduet.NS2+
onLoadBrowseren stopper med at loade et vindue eller alle frames i et frameset.NS2+
onMoveBrugeren eller et script flytter et vindue eller en frameNS2+
onResizeBrugeren eller et script scalerer et vinfue eller en frameNS2+
onUnloadBrugeren forlader et dokument.NS2+
onBlurEt formelement mister fokus, eller et vindue eller enframe mister fokus.NS3+
onErrorLoading af et billed eller et dokument fremtvinger en fejlNS3+
onFocusEt vindue, en frame, eller et frameset får fokus eller når et formelement får inputfokusNS3+

NB:
DEF indikerer hvilken version af NetScape-browsere, der introducerede dette objekt. Du kan klikke på DEF-linket for at få den komplette objektdokumentation lavet af DevEdge.

PROPERTIES

OBJEKTFORKLARINGDEF
defaultStatusViser standard-beskeden i vinduets statusbar.NS2+
documentIndeholder info om det aktuelle dokument og angiver metoder for at vise HTML-outputtet for brugeren.NS2+
framesEt array der viser alle frames i et vindue.NS2+
lengthAntallet af frames i et vindue.NS2+
locationindeholder info om den aktuelle URL.NS2+
nameEt navn man bruger til at referere til dette vindue.NS2+
parentEt synonym for et vindue eller frame hvis frameset indeholder den pågældende frame.NS2+
selfEt synonym for det aktuelle vindue.NS2+
statusSpecifies a priority or transient message in the window's status bar.NS2+
topA synonym for the topmost browser window.NS2+
windowEt synonym for det aktuelle vindue.NS2+
alertViser en Alert dialog boks med en besked og en OK knap.NS2+
clearTimeoutAnnulerer en timeout som var sat med setTimeout method.NS2+
closelukker det specefiserede vindue.NS2+
confirmViser en Confirm dialog boks med den specefiserede meddelse og en OK eller Cancel knap.NS2+
openÅbner et nyt webbrowser vindue.NS2+
printUdprinter indholdet af et vindue eller en frame.NS2+
promptviser en Prompt dialog boks med en besked og et input felt.NS2+
setTimeoutEvaluere et udtryk eller kalder en funktion efter X antal millisekunder.NS2+
closedSpecificerer om et vindue er blevet lukket.NS3+
historyIndeholder info om de forskellige URLs brugeren har besøgt i samme vindue.NS3+
openerSpecificerer vinduets navn på det kaldende dokument når et vindue er åbnet med open metodenNS3+
blurFjerner fokus fra det specificerede objekt.NS3+
focusGiver fokus til det specificerede objekt.NS3+
scrollScroller et vindue til et specificeret kordinat.NS3+
innerHeightSpecificerer den vertikale værdi i pixels,af vinduets indholds område.NS4+
innerWidthSpecificerer den horisontale værdi, i pixels, af vinduets indholds område.NS4+
outerHeightspecificere den vertikale værdi i pixels,af vinduets ydre grænser.NS4+
outerWidthSpecificerer den horisontale værdi i pixels,af vinduets ydre grænser.NS4+
pageXOffsetGiver den aktuelle x-position, i pixels, af et vindues sete side.NS4+
pageYOffsetGiver den aktuelle y-position, i pixels, af et vindues sete side.NS4+
personalbarRepræsenterer vinduets personalbar (også kaldet directoriesbar).NS4+
scrollbarsRepræsenterer vinduets scroll-bars.NS4+
statusbarRepræsenterer vinduets statusbar.NS4+
toolbarRepræsenterer vinduets toolbar.NS4+
backFortryder det sidste history step i enhver frame indenfor top-level window.NS4+
captureEventsGør et vindue i stand til at opsnappe alle handlinger af den specificerede type.NS4+
clearIntervalAnnullerer en timeout som er sat med setInterval metoden.NS4+
disableExternalCaptureSætter eksterne handlinger fra opsnappet med enableExternalCapture metoden.NS4+
enableExternalCaptureTillader et vindue med frames at opsnappe handlinger på sider loadet fra forskellige lokationer (serverere).NS4+
findFinder den specificerede tekststreng i indholdet af et specificeret vindue.NS4+
forwardLoader den næste URL i history list.NS4+
handleEventKalder handleren for den specificerede handling.NS4+
homePeger browseren til URL der er specificeret som brugerens hjemmeside.NS4+
locationbarrepræsenterer browservinduets location bar.NS4+
menubarRepræsenterer browservinduets menubar.NS4+
moveByFlytter vinduet med den specificerede værdi.NS4+
moveToFlytter det øverste venstre hjørne af vinduet til de specificerede skærmkordinater.NS4+
releaseEventsGør vinduet i stand til at "slippe" opsnappede handlinger af en specificeret type ved at sende handlingen videre i handlingshierarkiet.NS4+
resizeByScalerer et helt vindue ved at flytte det nederste højre hjørne en specificeret værdi.NS4+
resizeToScalerer et helt vindue ved at scalere en defineret ydre højde og vidde.NS4+
routeEventVideresender en opsnappet handling i det normale handlingshierarki.NS4+
scrollByScroller det synlige areal af et vindue med en specificeret værdi.NS4+
scrollToScroller det synlige areal af et vindue til de specificerede koordinater, sådan at de specificerede værdier bliver til det øverste venstre hjørne.NS4+
setIntervalEvaluerer et udtryk eller kalder en funktioner hver gang et specificeret antal millisekunder er gået.NS4+
stopStopper den aktuelle download.NS4+

NB:
DEF indikerer hvilken version af NetScape-browsere, der introducerede dette objekt. Du kan klikke på DEF-linket for at få den komplette objektdokumentation lavet af DevEdge.


FEED BACK


FORUM & HJÆLP

AWARDS

LINK TIL OS
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved