EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
DATUM OBJEKT

När du vill ha tillgång till datum, skapar du helt enkelt en variabel av typen "Date".

Om du vill lagra dagens datum i en variabel som heter "ThisDate" ska du skriva:

ThisDate=new Date();

OBS!: new MÅSTE skrivas "new" (inte "New") och Date MÅSTE skrivas med ett stort D.
ETT EXEMPEL

Efter att du har använt variabeln får du tillgång till månad, dag, år osv. Se på det här exemplet:

<html>
<head>
<title>Exempel på hur man använder Date-objektet</title>
<script>
ThisDate=new Date();
CurrentDate=ThisDate.getDate()+"-"+(ThisDate.getMonth()+1)+"-"+ThisDate.getYear();
alert("Datumet (DDMMYY) är: "+CurrentDate);

</script>
</head>

<body>
Den här sidan ger dig dagens datum!
</body>
</html>


METODER

Följande metoder är definierade för Date objekten:

OBJEKTFÖRKLARINGEXEMPEL
getDate()Date som ett värde mellan 1 och 31.1
getDay()Veckodag som ett värde mellan 0 och 6. 0=söndag, 1=måndag etc.1
getHours()Timmar som ett värde mellan 0 och 23.4
getMinutes()Minuter som ett värde mellan 0 och 59.56
getMonth()Månad som ett värde mellan 0 och 11.
OBS!: Dec=11!!!
10
getSeconds()Sekunder som ett värde mellan 0 och 59.51
getTime()Millisekunder sedan 1/1 1970 kl 0.00 AM 941428636010
getTimezoneOffset()Tidsskillnad mellan användaren och GMT i minuter.-60
getYear()År som ett värde mellan 0 och 99.99
toGMTString()Datum, Månad, År och Tid i jämförelse med GMT.Mon, 1 Nov 1999 03:58:08 UTC
toLocalStringKonverterar ett datum till lokalt format.11/01/1999 04:58:35

Klicka här för ojketdefinitionen som tillhandahålls av DevEdge.

GMT är Greenwich Mean Time.

OBS!:
Javascript lagrar datum som ett nummer som är antal millisekunder sedan 1 Januari, 1970, 00:00:00.
Du kan inte få tillgång till datum tidigare än Januari 1, 1970.

ETT ANNAT EXEMPEL: Omdirigering beroende på tid på dygnet

Ett annat exempel skulle kunna vara det här scriptet som skickar användare till olika sökmotorer beroende på tiden på dygnet:

<html>
<head>
<title>Exempel på hur man kan använda Date objektet</title>
<script language="JavaScript">
ThisDate=new Date();
hour=ThisDate.getHours();
if (hour<12) {window.location.href="http://www.yahoo.com"}
else
if (hour<18) {window.location.href="http://www.hotbot.com"}
else {window.location.href="http://www.metacrawler.com"}

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>


Det borde vara ganska enkelt att placera om länkarna till sökmotorer tillsammmans med dina egna och på så sätt anpassa scriptet för dina egna behov.
ETT SISTA EXEMPEL: Nedräkning till ÅR 2000
Ett annat exempel är den typiska nedräkningsklockan till år 2000. Eftersom det här inte är så aktuellt just nu så kan du ju ändra den till en nedräkning tills du fyller 100 år och skall ha den stora festen eller något i den stilen.

<html>
<head>
<title>Exempel på användning av Date objekt</title>
<script>
function countdown()
{
ThisDate=new Date();
YearsLeft=99-ThisDate.getYear();
MonthsLeft=11-ThisDate.getMonth();
DaysLeft=31-ThisDate.getDate();
HoursLeft=24-ThisDate.getHours();
MinutesLeft=60-ThisDate.getMinutes();
SecondsLeft=60-ThisDate.getSeconds();
document.forms.countdownform.T1.value=YearsLeft;
document.forms.countdownform.T2.value=MonthsLeft;
document.forms.countdownform.T3.value=DaysLeft;
document.forms.countdownform.T4.value=HoursLeft;
document.forms.countdownform.T5.value=MinutesLeft;
document.forms.countdownform.T6.value=SecondsLeft;
CountDownId=setTimeout("countdown()",1000);
}

</script>
</head>

<body onLoad="countdown()">
<div align="center">
<table border="1">
<tr><td><big><big><big>Tid kvar till Nyårsafton 2000</big></big></big></td></tr>
<tr><td><form name="countdownform"><div align="center">
<p>
<input type="text" name="T1" size="2">Years,
<input type="text" name="T2" size="2"> Months,
<input type="text" name="T3" size="2"> Days,
<input type="text" name="T4" size="2"> Hours,
<input type="text" name="T5" size="2"> Minutes,
<input type="text" name="T6" size="2"> Seconds

</p>
</div></form></td></tr>
</table>
</div>

</body>
</html>FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved