EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
MATEMATISKA OBJEKT

Du kan använda math objektet för att få tillgång till matematiska konstanter och funktioner.

Om du tillexempel vill lagra kvadratroten ur 4 i en variabel som heter "result" så skall du skriva så här:

result=Math.sqrt(4);

Nedanför finns en lista på alla konstanter och funktioner för math objektet:

OBJEKTBESKRIVNING      EXEMPEL      
absAbsolut värdeMath.abs(4.5)
sin, cos, tanTrigonometriska standardfunktioner; argument i radianer Math.sin(65)
acos, asin, atanInverterade trigonometriska funktioner; returnerar värden i radianerMath.asin(0.9)
exp, logExponentiella och naturliga logaritmer, med basen eMath.exp(10)
Math.log(10)

ceilReturnerar minsta heltalsvärdet större än eller lika med argumentetMath.ceil(4.5)
floorReturnerar största heltalet mindre än eller lika med argumentet. Returnerar största eller minsta av två värden (respektivt) eller lika med argumentenMath.floor(4.5)
min, maxMath.min(4,9)
Math.max(4,9)

powExponentiell funktion; första argumentet är basen, andra är exponentenMath.pow(4,2)
randomReturnerar ett värde från en slumpgenerator mellan 0 och 1. Om du vill ha ett värde mellan 0 och 10: använd Math.random()*10Math.random()
roundAvrundar värdet till närmaste heltalMath.round(4.5)
sqrtReturnerar kvadratroten urMath.sqrt(4)


Klicka här för objektdefinitionen som DevEdge tillhandahåller.

OBS: Du måste lägga in "Math." framför varje objekt.
Tillexempel: MyVariable=Math.sqrt(5);

Om du refererar till Math objekten flera gånger i ditt script bör du använda "with (Math)" för bekvämlighets skull.

Genom att omge din kalkylering med en "with (Math)" behöver du inte skriva Math hela tiden du refererar till objektet.

Titta på dessa exempel (båda gör precis samma sak):

    SMART SÄTT    INTE SÅ SMART SÄTT
with (Math)
{

result4=sqrt(4);
result4=sqrt(3);
result4=sqrt(2);
result4=sqrt(1);
}

result4=Math.sqrt(4);
result4=Math.sqrt(3);
result4=Math.sqrt(2);
result4=Math.sqrt(1);

FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved