EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
STRÄNG OBJEKT

Objektet string gör det enklare att hantera strängar.

Följande metoder och egenskaper är tillgängliga för strängar:

OBS:
I exemplen, antar vi att en variabel heter MyString
som har tilldelats värdet "Go Johnny, Go Go Go".


OBJEKTBESKRIVNING
lengthReturnerar strängens längdMyString.length skulle returnera 19
charAt(n)Returnerar tecknet på den specificerade
positionen i strängen.
 
MyString.charAt(3)
skulle returnera bokstaven "J".
 
OBS:
J är fjärde tecknet i strängen,
men eftersom första positionen börjar med nummer 0 så får det fjärde tecknet nummer 3.
charCodeAt(n)
Returnerar teckenkoden i den specificerade positionen i strängen.
 
MyString.charCodeAt(4)
skulle returnera värdet 74.
 
Anledningen är att J är tecken #74 i
den så kallade ISO-Latin-1 kodupsättningen.
indexOf(string[,n])Returnerar delsträngens första positionen.
 
MyString.indexOf("Go")
returnerar 0.
 
OBS:
Om en delsträng är i början av en sträng är positionen 0.
Om en delsträng inte finns i strängen blir värdet -1.
 
MyString.indexOf("Go",3)
returnerar 11.
 
OBS:
Sökningen efter "Go" börjar på det tredje tecknet, men uppräkningen börjar fortfarande på första.
Den första gången ordet Go uppträder (om det uppträder före tredje tecknet ignoreras det) är på det tolfte tecknet. Eftersom det första tecknet har nummer noll blir resultatet 11.
lastIndexOf(substring[,n])Returnerar delsträngens sista position.
 
MyString.lastIndexOf("Go")
returnerar 17.
 
OBS:
Om en delsträng är i början av en sträng blir positionen för denna noll.
Den sista positionen i en sträng blir därför ett mindre än strängens längd.
Om en delsträng inte finns i en sträng blir värdet -1.
fromCharCode(x[,y,z])Konstruerar en sträng av den specificerade sekvensen av sk ISO-Latin-1 kodupsättningsvärden.
 
String.fromCharCode(74,75,76)
returnerar "JKL".
substring(x,y)Returnerar en delsträng av strängen via specificerad start och slut position.
 
MyString.substring(3,9)
returnerar "Johnny".
 
OBS:
Första tecknet är nummer noll.
x indikerar startpostion på delsträngen.
y indikerar slutetposition på delsträngen.
Alltså, y är INTE antalet tecken som skall inkluderas, med start på tecken x.
toLowerCase()Returnerar strängen i gemener.
 
MyString.toLowerCase()
returnerar "go johnny, go, go, go".
toUpperCase()Returnerar strängen i versaler.
 
MyString.toUpperCase()
returnerar "GO JOHNNY, GO, GO, GO".
split(separator[,n])Delar en sträng till en uppsättning strängar genom att separera strängen i substrängar.
 
MyArrayOfS=MyString.split(", ")
resulterar i att en uppsättning skapas:
 
MyArrayOfStrings[0]
blir "Go Johnny"
 
MyArrayOfStrings[1]
blir "Go"
 
MyArrayOfStrings[2]
blir "Go"
 
MyArrayOfStrings[3]
blir "Go"
 
Antalet element i uppsättningen är lagrat i MySplitString.length.MyArrayOfStrings=MyString.split(", ",2)
resulterar i en annan uppsättning:
 
MyArrayOfStrings[0]
blir "Go Johnny"
 
MyArrayOfStrings[1]
blir "Go"
 
Genom att lägga in en gräns på antalet uppdelningar, reducerar vi uppsättningen till 2 poster.
 
OBS: Javascript 1.2 eller högre!
slice(x,y)Gör exakt detsamma som substring.
 
OBS: Javascript 1.3 eller högre!
substr(x,y)Returnerar en del av en sträng.
 
Det här är nästan detsamma som "substring".
Skillnaden är att i substring
lägger du in startindex och slutindex,
medans du i substr lägger in startindex och antalet tecken som skall inkluderas.
 
substr(3,6)
returnerar "Johnny",
vilket är detsamma som substring(3,9)
 
OBS: Javascript 1.3 eller högre!
matchJämför variabler.
 
Använd den här syntaxen istället:
if(varibel1==variabel2) {bla bla bla}
 
OBS: Javascript 1.3 eller högre!
replace(/subtext/[gi])Ersätter delsträngar i en sträng.
 
MyString.replace(/Go/, "Up")
returnerar "Up Johnny, Go, Go, Go".
 
MyString.replace(/Go/g, "Up")
returnerar "Up Johnny, Up, Up, Up".
/Go/g framtvingar en genomgående erättning.
Ersätter inte bara det första "Go".
 
MyString.replace(/go/gi, "Up")
returnerar "Up Johnny, Up, Up, Up".
/go/i framtvingar att ersättningen ignorerar olikheter i gemener och versaler.
 
OBS: Javascript 1.3 eller högre!
searchSöker efter delsträngar i en sträng.
 
Använd substring istället.
 
OBS: Javascript 1.3 eller högre!

Klicka här för objekt definitionen som tillhandahålls av DevEdge.
FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved