EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
WINDOW OBJEKT

Objektet window ligger på högsta nivå i javascrpitets klient hierarki. Ett fönster objekt kan representera antingen det översta fönstret eller en frame inuti ett frameset.
HÄNDELSEHANTERARE

OBJEKTBESKRIVNINGDEF
onDragDropAnvändaren drar och släpper ett objekt, tex en fil till webläsarfönstret.NS2+
onLoadWebläsaren laddar färdigt ett fönster eller allt i framen inom en FRAMESET tagg.NS2+
onMoveAnvändaren eller ett script förflyttar ett fönster eller en frameNS2+
onResizeAnvändaren eller ett script ändrar storleken på ett fönster eller en frameNS2+
onUnloadAnvändaren lämnar ett dokument.NS2+
onBlurEtt formulärelement förlorar fokus eller när fönster eller frame förlorar fokus.NS3+
onErrorNedladdningen av ett dokument eller av en bild orsakar ett felNS3+
onFocusEtt fönster, frame eller frameset får fokus eller när ett formulärelement får ett input fokusNS3+

OBS:
DEF indikerar i vilken version av Netscapes webläsare som objeketet introducerats. Du kan klicka på DEF länken för att få den fullständiga objektdokumentationen som DevEdge tillhandahåller.

EGENSKAPER

OBJEKTBESKRIVNINGDEF
defaultStatusVisar ett förinställt meddelande i fönstrets statusfält.NS2+
documentInnehåller information om det aktuella dokumentet och tillhandahåller metoder för användaren att visa HTML-outputs.NS2+
framesEn uppsättning som visar alla frames i ett fönster.NS2+
lengthAntalet frames i ett fönster.NS2+
locationInnehåller information om aktuell URL.NS2+
nameEtt unikt namn som används för att hänvisa till det här fönstret.NS2+
parentEtt synonym för ett fönster eller frame vars frameset innehåller den aktuella framen. NS2+
selfEn synonym för det aktuella fönstret.NS2+
statusSpecificerar en prioritet eller tillfälligt meddelande i fönstrets statusfält.NS2+
topEn synonym för det allra översta webläsarfönstret.NS2+
windowEn synonym för aktuellt fönster.NS2+
alertVisar en varningsruta med ett meddelande och en OK knapp.NS2+
clearTimeoutAvbryter en timeout som ställts in med setTimeout metoden.NS2+
closeStänger det specificerade fönstret.NS2+
confirmSpecificerar en bekräftelseruta med ett specificerat meddelande med OK och Avbryt (Cancel) knappar.NS2+
openÖppnar ett nytt webläsarfönster.NS2+
printSkriver ut innehållet i ett fönster eller i en frame.NS2+
promptVisar en promtruta med ett meddelande och ett inputfält.NS2+
setTimeoutUtför en sats eller anropar en funktion en gång efter angivet antal millisekunder har förflutit.NS2+
closedAnger om ett fönster har stängts.NS3+
historyInnehåller information om URL:erna som klienten har besökt i ett fönster.NS3+
openerSpecificerar namnet på fönstret av det anropade dokumentet när fönstret öppnades via open metodenNS3+
blurTar bort fokusen på det specificerade objektet.NS3+
focusFokuserar det specificerade objektet.NS3+
scrollSkrollar ett fönster till en specificerad kordinat.NS3+
innerHeightSpecificerar den vertikala dimensionen i pixlar av fönstrets innerområde.NS4+
innerWidthSpecificerar den horisontella dimensionen i pixlar av fönstrets innerområde.NS4+
outerHeightSpecificerar den vertikala dimensionen i pixlar av fönstrets yttergräns.NS4+
outerWidthSpecificerar den horisontella dimensionen i pixlar av fönstrets yttergräns.NS4+
pageXOffsetTillhandahåller den aktuella x-positionen i pixlar av sidan som man ser på i fönstret.NS4+
pageYOffsetTillhandahåller den aktuella y-positionen i pixlar av sidan man ser på i fönstret.NS4+
personalbarRepresenterar webläsarfönstrets personliga fält (även kallad "directories bar").NS4+
scrollbarsRepresenterar webläsarfönstrets skrollfält.NS4+
statusbarRepresenterar webläsarfönstrets statusfält.NS4+
toolbarRepresenterar webläsarfönstrets verktygsfält.NS4+
backBackar tillbaks det senast utförda momentet i vilken frame som helst inom det översta fönstret.NS4+
captureEventsStäller in fönstret eller dokumentet för att fånga alla händelser av den specificerade typen.NS4+
clearIntervalAvbryter en timeout som ställts in med setInterval metoden.NS4+
disableExternalCaptureFörhindrar att externa händelser fångas som ställts in med enableExternalCapture metoden.NS4+
enableExternalCaptureTillåter ett fönster med frames att fånga händelser på sidor som laddats från olika platser (servrar).NS4+
findHittar en specificerad textsträng i innehållet på sidan i fönstret.NS4+
forwardLaddar nästa URL i history-listan.NS4+
handleEventAktiverar hanteraren för den specificerade händelsen.NS4+
homeLänkar webläsaren till startsidan som angivits i insällningarna av användaren.NS4+
locationbarRepresenterar webläsarens adressfält.NS4+
menubarRepresenterar webläsarens menyfält.NS4+
moveByFlyttar fönstret den angivna sträckan.NS4+
moveToFlyttar det översta vänstra hörnet av fönstret till det specificerade skärmkordinaten.NS4+
releaseEventsStäller in fönstret att släppa fångade händelser av den specificerade typen, skickar händelsen till objekt längre ner i händelsehierarkin.NS4+
resizeByFörändrar storleken på ett helt fönster genom att flytta fönstrets nedre högra hörn den specificerade sträckan.NS4+
resizeToFörändrar storleken på hela fönstret till en specificerad yttre höjd och bredd.NS4+
routeEventSkickar en fångad händelse längs den normala händesehierarkin.NS4+
scrollBySkrollar arean som ses den specifierade sträckan.NS4+
scrollToSkrollar arean som ses till den specificerade kordinaten så att den angivna punkten kommer högst upp i det vänstra hörnet.NS4+
setInterval Utför en sats eller anropar en funktion varje gång ett angivet antal millisekunder har förflutit.NS4+
stopStoppar pågående nedladdning.NS4+

OBS:
DEF indikerar i vilken version av Netscapes webläsare som objeketet introducerats. Du kan klicka på DEF länken för att få den fullständiga objektdokumentationen som DevEdge tillhandahåller.


FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved