EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
WINDOW.DOCUMENT

Objektet window.document innehåller information om det aktuella dokumentet och tillhandahåller metoder för att visa HTML outputs för användaren.
HÄNDELSEHANTERARE

OBJEKTBESKRIVNINGDEF
onClickAnvändaren klickar på ett objekt i ett formulärNS2+
onDblClickAnvändaren dubbelklickar på ett objekt eller en länk i ett formulärNS2+
onKeyDownAnvändaren trycker ned en tangentNS2+
onKeyPressAnvändaren trycker ner eller håller nere en tangentNS2+
onKeyUpAnvändaren släpper en tangentNS2+
onMouseDownAnvändaren trycker på en musknappNS2+
onMouseUpAnvändaren släpper en musknappNS2+

OBS:
DEF indikerar i vilken version av Netscapes webläsare som objeketet introducerats. Du kan klicka på DEF länken för att få den fullständiga objektdokumentationen som DevEdge tillhandahåller.

EGENSKAPER

OBJEKTBESKRIVNINGDEF
alinkColorEn sträng som specificerar ALINK attributet.NS2+
anchorsEn vektor som innehåller en post för varje ankare i dokumentet.NS2+
bgColorEn sträng som specificerar BGCOLOR attributet.NS2+
cookieSpecificerar en cookie.NS2+
fgColorEn sträng som specificerar TEXT attributet.NS2+
lastModifiedEn sträng som specificerar datumet då dokumentet senast uppdaterades.NS2+
linkColorEn sträng som specificerar LINK attributet.NS2+
linksEn vektor som innehåller en post för varje länk i dokumentet.NS2+
referrerEn sträng som specificerar URL:en för det anropande dokumentet.NS2+
titleEn sträng som specificerar innehållet i TITLE-taggen.NS2+
URLEn sträng som som specificerar hela URL:en i ett dokument.NS2+
vlinkColorEn sträng som specificerar VLINK attributet.NS2+
closeStänger en output stream och tvingar data att visas.NS2+
openÖppnar en stream för att samla output från write eller writeln metoder.NS2+
writeSkriver ett eller flera HTML uttryck till ett dokument i ett specificerat fönster.NS2+
writelnSkriver ett eller flera HTML-uttryck i ett specificerat fönster och avsutar med ett tecken för ny rad.NS2+
appletsEn vektor innehållande en post för varje applet i dokumentet.NS3+
domainSpecificerar domännamnet på servern som innehar dokumentet.NS3+
embedsEn vektor som innehåller en post för varje plug-in i dokumentet.NS3+
formNameEn separat egenskap för alla namngivna formulär i dokumentet.NS3+
formsEn vektor som innehåller en post för varje formulär i dokumentet.NS3+
imagesEn vektor som innehåller en post för varje bild i dokumentet.NS3+
pluginsEn vektor som innehåller en post för varje plug-in i dokumentet.NS3+
layersEn vektor som innehåller en post för varje lager som dokumentet innehåller.NS4+
captureEventsStäller in dokumentet så att händelser av en specfik typ fångas upp.NS4+
getSelectionReturnerar en sträng som innehållande texten av det aktuella valet.NS4+
handleEventAktiverar hanteraren den specificerade händelsen.NS4+
releaseEventsStäller in fönstret eller dokumentet för släppa uppfångade händelser av en specifik typ, skickar sedan vidare händelsen till objekt längre fram i händelsehierarkin.NS4+
routeEventSkickar en uppfångad händelse vidare i händelsehierakin.NS4+

OBS:
DEF indikerar i vilken version av Netscapes webläsare som objeketet introducerats. Du kan klicka på DEF länken för att få den fullständiga objektdokumentationen som DevEdge tillhandahåller.

FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved