EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
WINDOW.HISTORY

Objektet window.history innehåller en uppsättning information om URL:erna som klienten besökt i ett fönster.

För att ändra ett fönsters aktuella URL utan att generera en post i historiken, kan du använda location.replace metoden. Då ändras den aktuella sidan till en ny sida utan att generera någon post i historiken. Se location.replace.

Du kan referera till historikposterna genom att använda window.history vektorn. Den här vektorn innehåller en post för varje historikpost som skett i källordning. Varje vektorpost är en sträng som innehåller en URL.

Tillexempel om historiklistan innehåller tre namngivna poster kommer dessa att beskrivas som history[0], history[1], and history[2].
OBJEKTBESKRIVNINGDEF
lengthReturnerar antalet poster i historiklistan.NS2+
backLaddar föregående URL i historiklistan.NS2+
forwardLaddar nästa URL i historiklistan.NS2+
goLaddar en URL från historiklistan.NS2+
nextSpecificerar URL:en i nästaföljande historikpost.NS3+
previousSpecificerar URLen i föregående historikpost.NS3+
currentSpecificerar URL:en på den aktuella historikposten.NS3+

OBS:
DEF indikerar i vilken version av Netscapes webläsare som objeketet introducerats. Du kan klicka på DEF länken för att få den fullständiga objektdokumentationen som DevEdge tillhandahåller.

FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved