EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM D-ZINE! SKÄRMUPPLÖSNING     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

SKÄRMUPPLÖSNINGAR

INTRODUKTION


UPPLÖSNING


VERKTYGSMENYER


SLUTSATS

D-ZINE! SKÄRMUPPLÖSNING sida 3 av 4 :
REDSKAP

Även ifall bredden är ungefär detsamma oberonde på hur webläsaren är inställd, varierar höjden en hel del.

Den faktiska höjden på websidan varierar, beroende på vilka menyer, knappar etc användaren har aktiverat.

En PC med Windows-98 som även använder MSIE 4.0 (version 4.72 för att vara exakt): om bara menyfältet är aktiverat så blir det mindre än 80 pixlar på hemsidans totala fönsterstorlek.

Å andra sidan, om alla verktygsfält aktiveras blir det mindre än 186 pixlar på sidans totala fönsterstorlek.
Titta på det här exemplet:

Bara menybaren är aktiverad:

640x480
800x600
1024x768


Alla verktygsfält och statusfält är aktiverade:

640x480
800x600
1024x768


Som du ser är den visuella höjden på websidan som ett uttänjningbart instrument.

På skärmar med låga upplösningar får verktygsfälten använda nära 40% av en totala skärmen. På skärmar med höga upplösningar används som mest 20% av skärmen. I båda fallen är antalet pixlar som används av verktygsfält m.m 186.

Därför är det svårt att skapa en fixerad design med respekt för den visuella höjden. Resultatet varierar helt enkelt - inte bara mellan olika personers skärmupplösningar utan även med personer med samma skärmupplösning men med annorlunda webläsariställningar.

Huvudpoängen med det här är det faktumet att inställnigarna på webläsarna påverkar den visuella höjden på hemsidan - inte den visuella bredden!

Det här betyder att bredden på skärmen varierar bara med upplösningen medans höjden även varieras beronde på instälningarna på webläsarna.
Det rekomenderas starkt att inga av navigationsverktygen är designade så att de ligger utanför den visuella ytan i det öppna skärmfönstret - även i de värsta fallen (640x480 med alla verktygsfält aktiverade).

Det här betyder att navigationsstrukturen på överdelen av sidan bör hålla sig inom 300 pixlar totalt. (Igentligen skall det vara 294 pixlar för att vara exakt).

När du designar hemsidor bör du hålla den här divisionen i minnet: Överdelen skall vara 300 pixlar - och resten av pixlarna skall vara till resten av sidan!

De övre 300 pixlarna på sidan kan beskrivas som "rubriken". Alla tidnigsutgivare känner till hur viktigt det är med rubriker - det är den som säljer. På en hemsida är rubrikdelen det som säljer resten av sidan.
I exemplen nedanför visas rubrikdelen med en ljusare färg än resten av sidan.

640x480
800x600
1024x768<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

D-ZINE! ARTIKLAR

HEMSIDESFÄRGER


SKÄRMUPPLÖSNING
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved