EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM KURSER HTML TABELLER     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

HTML TABELLER

INTRODUKTION


EN SIMPEL TABEL


TABEL TAG'ET


RÆKKE/CELLE TAGS

HTML tabeller :
RÆKKE/CELLE TAGS

Disse opsætninger kan indsættes i både <tr> og <td>-tags.

EGENSKABBESKRIVELSE
align=
left
right
center

justerer indholdet til venstre i cellen
justerer indholdet til højre i cellen
justerer indholdet centreret i cellen
background=filenameplacerer et baggrundsbillede i cellen
bgcolor=#rrggbbplacerer en baggrundsfarve i cellen
bordercolor=#rrggbbplacerer farve på cellens border
bordercolordark=#rrggbbplacerer farve på cellens border-skygge
valign=
top
middle
bottom

justerer i toppen af cellen
justerer i midten af cellen
justerer i bunden af cellen
width=
n
n%

specificerer en minimumbredde for cellen i pixels
specificerer en minimumbredde i procent af tabelbredden
height=
n
n%

cellens minimumhøjde i pixels
cellens minimumhøjde i procent af tabelhøjden


Disse opsætninger er kun gyldige i <td> -tags.

EGENSKABBESKRIVELSE
colspan=nantallet af kolonner, som en celle skal spænde over
nowrapbeskytter mod linieskift, selvom indholdet i en celle er breddere end browser-vinduet
rowspan=nantallet af rækker, en celle skal spænde over


NB:
Opsætninger for kolonner (<td> tag) har højere prioritet end opsætninger for rækker (<tr> tag).

Opsætninger for celler (<tr> eller <td> tags) har højere prioritet end opsætninger for tabellen som en helhed (<table>-tag).
<< TILBAGE
TIL MENU>>

HTML TUTORIAL

HTML INTRO


HTML TEKST


HTML LISTER


HTML BILLEDER


HTML LINKS


HTML BAGGRUNDE


HTML TABELLER


HTML FRAMES


HTML FORMS


HTML METATAGS


HTML HEXFARVER
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved