EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERET     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

COOKIES

INTRODUKTION


TEKNIKKEN


KODEN


EKSEMPEL

Cookies :
KODEN

For at bruge cookies på en webside skal du bruge:
  • en funktion som læser cookien

  • en funktion som lagrer cookien

  • en funktion som sletter cookien


Nedenunder er tre funktioner som løser disse opgaver:
  • getCookie

  • setCookie

  • delCookie

function getCookie(Navnpåcookie)
{

// Først tjekker vi om der er en cookie lagret.
// Ellers bliver længden af document.cookie nul.


if (document.cookie.length > 0)
{

// Dernæst tjekker vi om cookiens navn er lagret i
// "document.cookie" objktet for siden.

// Eftersom mere end en cookie kan lagres på
// en enkelt side, er det muligt at vores cookie
// ikke er tilstæde, selvom "document.cookie" object
// ikke bare er en tom tekst.
// Hvis vores cookienavn ikke er tilstæde gemmes værdien -1
// i en variabel kaldet "begin".


begin = document.cookie.indexOf(Navnpåcookie+"=");
if (begin != -1) // NB: != betyder "er ikke lig med"
{

// Vores cookie blev sat.
// Værdien lagret i cookien retuneres af funktionen.


begin += Navnpåcookie.length+1;
end = document.cookie.indexOf(";", begin);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(begin, end)); }
}
return null;

// Vores cookie blev ikke sat.
// Værdien "nul" retuneres af funktionen.


}


function setCookie(Navnpåcookie, value, expiredays)
{

// Tre variabler bliver brugt til at sætte den nye cookie.
// Navnet på cookien, værdien der skal gemmes,
// og tilsidst antallet af dage indtil cookien udløber.
// De første linier i funktionen konverterer
// antallet af dage til en gyldig dato.


var ExpireDate = new Date ();
ExpireDate.setTime(ExpireDate.getTime() + (expiredays * 24 * 3600 * 1000));

// Den næste linie gemmer cookien, ved at tildele
// værdierne til "document.cookie" objektet.
// NB datoen konverteres til Greenwich Mean time ved at bruge
//"toGMTstring()" funktionen.


document.cookie = Navnpåcookie + "=" + escape(value) +
((expiredays == null) ? "" : "; expires=" + ExpireDate.toGMTString());
}


function delCookie (Navnpåcookie)
{

// Denne funktion tjekker om cookien er sat.
// Hvis ja, sættes udløbs datoen til to Jan. 1st 1970.


if (getCookie(Navnpåcookie)) {
document.cookie = Navnpåcookie + "=" +
"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
}
}





FÅ DET TIL AT VIRKE

Der bliver ikke sat nogen cookie ved at indsætte ovenstående kode ind på din side. Funktionerne er de redskaber du skal bruge for at læse, sætte og slette en cookie på din side.

Det sidste skridt for at sætte en cookie ind på din side er at give den et formål. beslut om du vil lagre brugerens navn, datoen på hans sidste besøg eller det foretrukne sprog. Eller brug cookien til det formål du nu har lyst til.

I alle tilfælde, koderne for at sætte en cookie vil være forskellige.




RAW SCRIPT

Nedenunder er cookie scriptet uden kommentarer. Copy og paste for at bruge scriptet på din egen side.

function getCookie(Navnpåcookie)
{ if (document.cookie.length > 0)
{ begin = document.cookie.indexOf(Navnpåcookie+"=");
if (begin != -1)
{ begin += Navnpåcookie.length+1;
end = document.cookie.indexOf(";", begin);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(begin, end)); }
}
return null;
}



function setCookie(Navnpåcookie, value, expiredays)
{ var ExpireDate = new Date ();
ExpireDate.setTime(ExpireDate.getTime() + (expiredays * 24 * 3600 * 1000));
document.cookie = Navnpåcookie + "=" + escape(value) +
((expiredays == null) ? "" : "; expires=" + ExpireDate.toGMTString());
}



function delCookie (Navnpåcookie)
{ if (getCookie(Navnpåcookie)) {
document.cookie = Navnpåcookie + "=" +
"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
}

}





<< TILBAGE
LÆS MERE >>

JAVASCRIPT MENU

JAVASCRIPT INTRO


ANIMEREDE KNAPPER


BROWSER DETECTION


COOKIES


POPUP VINDUER


DROP DOWN MENU


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTI LINK








EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved