EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM D-ZINE! SKÄRMUPPLÖSNING     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

SKÄRMUPPLÖSNINGAR

INTRODUKTION


UPPLÖSNING


VERKTYGSMENYER


SLUTSATS

D-ZINE! Oktober 26, 1999 :
SKÄRMUPPLÖSNING

Websidor ser inte lika dana ut på alla skärmar.

Den största orskaen är att olika skärmar kan visa olika färger och detaljer.

Detlajerna som kan visas på skärmen beror på antalet pixlar (punkter) skärmen har. Ju fler pixlar desto mer detaljer.

Det är viktigt att förstå att antalet pixlar inte är detsamma som den fysiska storleken på skärmen.
Två 15" ("=tum) skärmar kan ha olika skärmupplösningar.
Titta på det här exemplet som visar en och samma websida, på samma monitor med två olika skärmupplösningar:


800x600 pixels

1600x1200 pixels


En helskärms bild på din monitor tar kanske bara upp hälften av skärmen på en annan monitor med samma storlek. Det beror på att bilder på hemsidor har en fixerad storlek som mäts i antalet pixlar.

Därför, ifall din skärm är konfigurerad för att ha 800x600 pixlar, kommer en bild av samma storlek och proportion att fylla upp hela skärmen.

Men å andra sidan, om skärmen är konfigurerad att ha 1600x1200 pixlar, kommer samma bild bara fylla ut en fjärdedel av skärmen (hälften av höjden och hälften av bredden).

Det är det här som gör att webdesign är så helt olikt design på papper.<< TILL MENYN
LÄS MER >>

D-ZINE! ARTIKLAR

HEMSIDESFÄRGER


SKÄRMUPPLÖSNING
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved