EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER FLASH TWEENINGS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

Flash Tweenings

INTRODUKTION


MOTION GUIDE TWEEN


TINT TWEEN


SHAPE TWEEN

Flash Tweenings :
SHAPE TWEEN

Titta först på det här exemplet på en Shape Tweening:


Gör följande för att skapa en Shape Tweening.

1. Först lägger du in 41 frames i din movie.
För att göra detta klickar du på frame 41 i Layer 1 på timelinen, tryck sedan F5.

Timeline
2. Lägg in en "1" i din movies canvas.
För att göra det: välj Text Tool i Toolboxen.
Skriv sen "1" med teckenstorlek 48 och fet.
Det är viktigt att teckenstorleken inte är för tunn.
3. Nu måste du placera "1" precis i mitten på movien.
Välj den genom att klicka på den med musen.
Välj Modify > Align i menyn (eller tryck Ctrl + K),
en "Align Properties" box kommer att dyka upp.
Välj inställningarna som visas nedanför.
Kom ihåg att välja "Align to page" möjligheten.

Klicka OK.

Align

Din "1" är nu placerad i mitten på din movie.
4. Nästa steg är att "dela sönder" tecknet.
Välj din "1" med musen och tryck Ctrl + B
(eller välj Modify > Break Apart i menyn).
5. Lägg nu in keyframes i frame 19, 40 och 41,
Du gör det genom att placera frame-pekaren i frame 19 - tryck sen på F6,
upprepa sen samma procedur för frame 40 och 41.

Timeline
6. Deleta nu "1" i frame 19.
För att göra det här: placera frame pekaren i frame 19.
Välj din "1" och tryck på delete knappen på tangentbordet.
7. Nästa steg är att lägga till en "2" i frame 19.
Välj Text Tool i Toolboxen och skriv "2" med teckenstorlek 48 och fet.
( "2" kan vara i en annan färg än den du använde till din "1")
8. Placera nu "2" i mitten på din movie.
Välj "2" med musen och välj Modify > Align i menyn(eller tryck Ctrl + K),
en "Align Properties" box syns nu.
(Kom ihåg att välja "Align to page" möjligheten).

Klicka OK.

Align

Din "2" är nu placerad i mitten av movien.
9. Nästa steg är att "dela sönder" tecknet "2".
Välj talet med musen och tryck Ctrl + B (Eller välj Modify > Break Apart i menyn).
10. Nu behöver du lägga in en keyframe i frame 21.
Det görs genom att placera frame pekaren i frame 21 och sen trycka på F6,
(Kolla eventuellt på nr 5 i den här kursen för en illustration).
11. Nu kommer shape tweening.
Först dubbelklickar du på keyframen i frame 1.
En "Frame Properties" Box visar sig.
Välj "Tweening" och välj "Shape" i din "Tweening" drop-down meny.
Klicka OK.

Shape tweening

Upprepa det här momentet för att skapa en "shape tweening" i frame 21.
12. Nästa steg är att lägga in shape hints till din movie.
Shape hints tillåter dig att kontrollera din shape tweening.
Det här betyder att du väljer vissa punkter på elementet som du vill shape tweena,
sen väljer du en motsvarande punkt på elementet där du vill att tweeningen skulle sluta.
På det här sättet har du kontroll över vilka punkter på startobjektet som skall bli vad på slutobjektetThis way you are in charge of which points on the start object should become which on the end object.

Shape hints contain characters to identify corresponding points on the start and end objects.

You can add up to 26 different shape hints in a shape tweening.

Position the frame pointer on frame 1.
Choose Modify > Transform > Add shape hint in the menu (or press Ctrl + H).
Do this twice.

Now you have 2 hints in frame 1 and 2 hints in frame 19.
Each hint has a letter showing its current position.
13. Now you'd want to position the hints. Starting with the hints on the "1".
Position the frame pointer on frame 1.
Drag the a hint to the top of your "1".
Drag the b hint to the bottom of the "1".

Shape Hint frame 1

The Hint must be on the edge of the "1".
14. Next position the hints on the "2".
Position the frame pointer on frame 19.
Move the a hint to the top of the "2".
Move the b hint to the bottom of the "2".

Shape Hint frame 1
15. Now we will repeat step 12 through 14 to enter shape hints on frame 21 and frame 40.
First position the frame pointer on frame 21.
Choose Modify > Transform > Add shape hint in the menu (or press Ctrl + H).
Do this twice.

Now you have 2 hints in frame 12 and 2 hints in frame 40.
Each hint has a letter showing its current position.
16. Next repeat step 13 to position shape hints on frame 21
Position the frame pointer on frame 21.
Drag the a hint to the top of your "2".
Drag the b hint to the bottom of the "2".

Shape Hint frame 1

The hint must be on the edge of the "2".
17. Finally repeat step 14 to position shape hints on frame 40
Position the frame pointer on frame 40.
Move the a hint to the top of the "1".
Move the b hint to the bottom of the "1".

Shape Hint frame 1

18. All we need now is to get the movie to loop.
You do this by double clicking the keyframe in frame 41.
A Frame Properties Box appears.
Choose "Actions".

Click the button with the plus sign on it.

Choose GoTo.
Select the "Go to and Play" option.
Click OK.

Frame Action
That's all there is to it.
You have now created your Shape Tweening.
Test the movie by pressing Ctrl + Enter.

You can create Shape Tweenings on any element.
You just need to remember to break apart the element before doing so.<< FÖREGÅENDE
TILL MENYN >>

FLASH KURSER

FLASH GRUNDER


FLASH TWEENINGS


FLASH&JAVASCRIPT


FLA ARKIV


FLASH3 KURS


ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved