with (HTML grunder - HTML kurs) metadescription.obj] Grunder - HTML kurs
EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML GRUND

INTRODUKTION


VARFÖR HTML?


TAGGAR


STRUKTUR


HEAD-DELEN


BODY-DELEN


LÄRA SIG MER

HTML Grunder :
HEMSIDESSTRUKTUR

Alla vanliga hemsidor innehåller en head del och en body del.

    Head     

 

     Body     

   • Inom head delen skrivs text och taggar som inte visas direkt på sidan.


  • Inom body delen skrivs text och taggar som visas direkt på sidan.


Slutligen, alla hemsidor har en <html> tagg i början och en i slutet, som talar om för webläsaren var dokumentet börjar och var det slutar.

Den mest grundläggande koden - koden du skall använda till alla dina egna hemsidor, visas nedanför:

<html>
<head>
<!-- Den här delen är till för titeln och den tekniska informationen på din hemsida. -->
</head>
<body>
<!-- Den här delen är till för allt som du vill skall visas på din hemsida. -->
</body>
</html>
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved