EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FRAMES     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FRAMES

INTRODUKTION


GRUND-EXEMPEL


ETT FRAMESET


DEFAULT-SIDOR


KANTER/RAMAR


SKÄRMTORLEK


SCROLL-LISTOR


LÄNKAR INOM


EXEMPEL

HTML Frames :
LÄNKAR INANFÖR

Om du har ett HTML-dokument med en hyperlänk med texten "Analyser" tex, som länkar till en sida som heter "analyser.htm" så visas det i HTML-dokumentet så här:

Gå till <a href="analyser.htm">Analyserna</a> av projektet


Om nu länken var i meny-fönstret och vi vill ladda en sida i huvud-fönstret, så kommer HTML-koden att bli:

Gå till <a href="analyser.htm" target="main">Analyserna</a> av projektet


Vi la helt enkelt till parametern target="main" till <a href> taggen.

Nu kommer länken att öppnas i huvuddelens-frame-fönster istället för i meny-frame-fönstret där länken själv finns.

Fyra destinationsnamn är reserverade, och kommer att översättas av webläsaren på följande sätt:
  • _blank laddar sidan i ett nytt webläsar-fönster

  • _self laddar sidan i samma fönster.

  • _parent laddar sidan i den frame, som är överordnad den frame, där hyperlänken är.

  • _top stänger av alla frames, laddar i ett helt webläsar-fönster.


Läser du igenom sidorna i den här avdelningen, vet du nästan allt som finns att veta om frame-setten i HTML.

Det är möjligt att styra dina framesets ännu mer med javascript. Javascript kan tex hindra att sidor, som blivit designade till att bara fungera i framesets, blir laddade utanför framesettet.

Sista sidan i den här sektionen visar dig exempel på olika framesets. Du kommer troligen att hitta och anpassa ett exempel så att det ligger väldigt nära det du vill ha till din hemsida...<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved