EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML BILDER/GRAFIK     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML BILDER/GRAFIK

INTRODUKTION


GIF&JPG BILDER


LÄGG IN I HTML


ÄNDRA STORLEK


INRAMAD BILD


ALTERNATIV TEXT


LUFT RUNTOM


JUSTERINGAR


TEXT RUNTOM

HTML Bilder/Grafik :
JUSTERINGAR

Du kan justera bilder till text, genom följande kommandon:

 • default justerar bilden genom webläsarens grundinställningar. Detsamma som baseline.

 • left justerar bilden vid den vänstra marginalen och inbäddar texten som hör till bilden.

 • right justerar bilden vid den högra marginalen och inbäddar texten som kommer före bilden.

 • top justerar toppen av bilden i förhållande till den omkringliggande texten.

 • texttop justerar toppen av bilden i förhållande till den översta texten i linjen.

 • middle justerar mitten av bilden i förhållande till den omkringliggande texten.

 • absmiddle justerar bilden i förhållande till den aktuella linjen.

 • baseline justerar bilden i förhållande till den aktuella linjens baseline

 • bottom justerar nederkanten av bilden i förhållande till den kringliggande texten.

 • absbottom justerar bilden i förhållande till den aktuella linjens nederkant.

 • center justerar bildens mitt i förhållande till den omkringliggande texten.


I Tabellen nedanför kan du se exempel på de olika vertikala justeringarna, som det är möjligt att göra med bilderna.


Noten node.gif i exemplen är bara där för att visa hur den runda symbolen rainbow.gif påverkas av andra bilder på samma linje.

Det betyder, att justeringarna som visas i exemplet är gjorda för den runda symbolen och inte för noten.


HTML KODEXEMPEL
<img src="rainbow.gif" align="texttop">
bla node.gifbla texttop justerad bildbla bla
<img src="rainbow.gif" align="top">
bla node.gifbla top justerad bildbla bla
  
<img src="rainbow.gif" align="middle">
bla node.gifbla middle justerad bildbla bla
<img src="rainbow.gif" align="absmiddle">
bla node.gifbla middle lagd bildbla bla
  
<img src="rainbow.gif" align="bottom">
bla node.gifbla bottom lagd bildbla bla
<img src="rainbow.gif" align="absbottom">
bla node.gifbla absbottom lagd bildbla bla

<img src="rainbow.gif" align="baseline">

bla node.gifbla baseline lagd bildbla bla




<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER




Click Here!





EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved