EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML META-TAGGAR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML METATAGGAR

INTRODUKTION


SÖKMOTORER


LADDA SIDOR


RSACI-SYSTEMET

HTML Metataggar :
RSACi SYSTEMET

Det är möjligt att låsa webläsaren från att öppna sidor som inte blivit klassificerat med hjälp av RSACi-systemet.
(I MSIE, gå till View, sedan till "Internet Options", sedan väljer du "Content" och slutligen lägg till "content advisor" för att sätta på funktionen).

Internet Explorer 3.0 och högre, liksom nyare verisioner av Netscape har den här servicen.

Så här specificerar du information för innehålls-begrändsade webläsare:

<META http-equiv="PICS-Label" content='(PICS-1.1 "http://www.rsac.org/ratingsv01.html" l gen true comment "RSACi North America Server" for "http://www.echoecho.com" on "1998.09.09T15:45-0800" r (n 0 s 0 v 0 l 0))'>


Du måste besöka www.rsac.org för en total beskrivning av denna taggen. Här kan du även få din klassifikationskod till din sida.

Den här servicen är gratis och borde användas på alla sidor, även sidor som inte innehåller något "dåligt". Anledningen är, att många firma-browsers är inställda på att inte kunna se sidor utan denna innehållsklassifikation.<< FÖREGÅENDE
TILL MENYN >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved