EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML TABELLER     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML TABLES

INTRODUKTION


EN ENKEL TABELL


TABELL-TAGGAR


RADER/CELLER

HTML Tabeller :
TABELL TAGGAR

Följande egenskaper kan läggas på <table> taggen:

EGENSKAP BESKRIVNING
align=
left
center
right

vänsterjusterad table
centrerad table
högerjusterad table
background=filenamebilden är inlagd bakom tablen
bgcolor=#rrggbbbakgrundsfärg
border=nram eller kanttjocklek
bordercolor=#rrggbbkantfärg
bordercolordark=#rrggbbkantskugga
cellpadding=nluft mellan celler
cellspacing=navstånd mellan celler och innehåll
nowraphindrar radbrytningar, även ifall innehållet är bredare än webläsarens fönster.
frame=
void,
above,
below,
lhs,
rhs,
hsides,
vsides,
box

tar bort alla yttre kanter
visar kanten i toppen på tablen
visar kanten i botten på tablen
visar kanten på vänster sida av tablen
visar kanten på höger sida av tablen
visar kanten på de båda horisontella sidorna
visar kanten på de båda vertikala sidorna
visar kanterna på alla sidor om tablen
valign=
top
bottom

Justerar innehållet i toppen på cellerna
Justerar innehållet i botten på cellerna
width=
n,n
n,n%

tablens minsta vidd i pixels
Fönsterstorlekens minsta vidd i procent


Notera:
Tableegenskaper anges för hela tabellen.
Om bestämda egenskaper angivits för enskilda celler, kommer dom att få högre prioritet än angivelserna för tabellen i överigt.<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved