EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

COOKIES

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL

Cookies :
KOD

För att kunna använda cookies på en sida måste du ha:
  • en funktion som kan läsa av cookies (om det finns)

  • en funktion som kan lagra cookies

  • en funktion som tar bort cookies


Nedanför finns tre funktioner som kan utföra dessa uppdrag:
  • getCookie

  • setCookie

  • delCookie

function getCookie(NameOfCookie)
{

// Först så kontrollerar vi om det finns en cookie lagrad.
// Om det inte finns det blir 'the length' av document.cookie likamed noll.


if (document.cookie.length > 0)
{

// För det andra kontrollerar vi om cookiens namn finns lagrat i
// "document.cookie" objektet för sidan.

// Eftersom fler än en cookie kan skapas på
// en sida, finns möjligheten att våran cookie
// inte finns, även ifall "document.cookie" objektet
// inte bara är en tom text.
// Om vårt cookienamn inte finns, lagras värdet -1
// i variabeln som heter "begin".


begin = document.cookie.indexOf(NameOfCookie+"=");
if (begin != -1) // Notera: != betyder "inte likamed"
{

// Vårat cookie fanns.
// Värdet som finns lagrat i cookien returneras från funktionen.


begin += NameOfCookie.length+1;
end = document.cookie.indexOf(";", begin);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(begin, end)); }
}
return null;

// Vårat cookie fanns inte.
// Värdet "null" returneras från funktionen.


}


function setCookie(NameOfCookie, value, expiredays)
{

// Tre variabler används för att skapa en ny cookie.
// Namnet på cookien, värdet som skall lagras,
// och slutligen antalet dagar tills cookien utgår.
// Första raderna i funktionen konverterar
// antalet dagar till ett giltigt datum.


var ExpireDate = new Date ();
ExpireDate.setTime(ExpireDate.getTime() + (expiredays * 24 * 3600 * 1000));

// Nästa rad lagrar cookien, enkelt genom att bestämma
// värdena för "document.cookie" objektet.
// Notera att datumet konverteras till Greenwichtid genom att använda
// "toGMTstring()" funktionen.


document.cookie = NameOfCookie + "=" + escape(value) +
((expiredays == null) ? "" : "; expires=" + ExpireDate.toGMTString());
}


function delCookie (NameOfCookie)
{

// Funktionen kontrollerar helt enkelt om cookien finns.
// Om så är fallet, är utgångsdatumet satt till 1:e Januari 1970.


if (getCookie(NameOfCookie)) {
document.cookie = NameOfCookie + "=" +
"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
}
}

FÅ DET ATT FUNGERA

Bara genom att lägga in koden ovanför, skapar inga cookies. Funktionerna är verktygen du behöver för att läsa av, skapa och ta bort cookies från din sida.

Det slutliga steget för att lägga in en cookie på din sida är att lägga in vad cookien skall göra. Bestäm ifall du vill att cookien skall lagra användarens namn, datumet för hans senaste besök på din sida eller vilket språk han föredrar. Eller använd cookien till precis vad du vill.

I vilket fall som helst så kommer koderna du lägger in i cookiescripten att bli annorlunda.
REN SCRIPT

Nedanför finns cookiescriptet utan kommentarerna. Kopiera och klistra in för att använda scriptet på din egen sida.

function getCookie(NameOfCookie)
{ if (document.cookie.length > 0)
{ begin = document.cookie.indexOf(NameOfCookie+"=");
if (begin != -1)
{ begin += NameOfCookie.length+1;
end = document.cookie.indexOf(";", begin);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(begin, end)); }
}
return null;
}function setCookie(NameOfCookie, value, expiredays)
{ var ExpireDate = new Date ();
ExpireDate.setTime(ExpireDate.getTime() + (expiredays * 24 * 3600 * 1000));
document.cookie = NameOfCookie + "=" + escape(value) +
((expiredays == null) ? "" : "; expires=" + ExpireDate.toGMTString());
}function delCookie (NameOfCookie)
{ if (getCookie(NameOfCookie)) {
document.cookie = NameOfCookie + "=" +
"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
}

}

<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved