EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

POPUP FÖNSTER

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL


POPUP REDSKAP

PopUp Fönster :
EXEMPEL

Det här är ett färdig script som tillåter dig att lätt öppna nya fönster på din hemsida.

Du kan ändra scriptet genom att använda informationen i föregånde sektion.

Scriptet måste läggas in i <head> sektionen på ditt HTML-dokumentet.

<script Language="JavaScript">
<!--
function popup(url, name, width, height)
{
settings=
"toolbar=yes,location=yes,directories=yes,"+
"status=no,menubar=no,scrollbars=yes,"+
"resizable=yes,width="+width+",height="+height;

MittNyaFönster=window.open("http://"+url,name,settings);
}
//-->
</script>


På samma gång som scriptet lagts in på din sida, kan du öppna fönster genom att använda den här syntaxen för länktaggarna:

<a href="#" onClick="popup('www.yahoo.com', 'Win1', 300, 300);">
Klicka här för att komma till Yahoo</a>


Testa scriptet genom att trycka på länken nedanför:

Klicka här för att komma till Yahoo
Om du inte vill använda det färdiga scriptet i föregående sektion, klicka här för att komma till popup-fönster redskapet.

Notera:
I exemplet, namngav vi fönstret "MittFönster". Om du har fler än ett popupfönster på samma sida, måste du ändra namnen på fönstren.
Använ tex "MittFönster1", "MittFönster2" etc.
<< FÖREGÅENDE
POPUP REDSKAP >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved