EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM DOKUMENTATION     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DOKUMENTATION

ALLA HTML TAGGAR


HTML 4.0


HTML 3.2


HTML 2.0


NETSCAPE TAGGAR


JAVASCRIPT OBJEKT


216 SÄKRA FÄRGER


TECKENUPPSÄTTNINGAR


LANDS KODER


DOMÄN INFO

JavaScript Objekt :
WINDOW.LOCATION

Objektet window.location innehåller information om innevarande URL.

Location objektet representerar den kompletta URL:en associerat med ett givet window objekt. Varje egenskap i location objektet representerar var sin del av URL:en.
OBJEKTBESKRIVNINGDEF
hashSpecificerar ett ankarnamn i URL:en.NS2+
hostSpecificerar servern och domännamnet, eller IP addressen på en nätverksserver.NS2+
hostnameSpecificerar servern: port delen på URL:en.NS2+
hrefSpecificerar hela URL:en.NS2+
pathnameSpecificerar URL sökvägen i URL:en.NS2+
portSpecificerar kommunikationsporten som servern använder.NS2+
protocolSpecificerar början på URL:en inklusive kolonet.NS2+
searchSpecificerar en förfrågan.NS2+
reloadTvingar fram en uppdatering av dokumentet på skärmen.NS3+
replaceLaddar den specificerad URL:en över den aktuella historikpostNS3+

OBS:
DEF indikerar i vilken version av Netscapes webläsare som objeketet introducerats. Du kan klicka på DEF länken för att få den fullständiga objektdokumentationen som DevEdge tillhandahåller.

FEED BACK


FORUM & HJÄLP

GÄSTBOK

PRISER

LÄNKA TILL OSS
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved