EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM KURSER HTML FORMS     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

HTML FORMS

INTRODUKTION


EKSEMPLER


CGI-SCRIPTS


FORM-TAG'ET


FORM FELTER


   TEXT


   PASSWORD


   HIDDEN


   TEXT AREA


   CHECK BOX


   RADIO BUTTON


   DROP DOWN MENU


   SUBMIT BUTTON


   RESET BUTTON


   IMAGE BUTTON


QUICK REFERENCE

HTML Forms :
TEXT AREA

Tekstområder er tekstfelter, som kan spænde over flere linier.

Ulig de fleste andre formfelter defineres tekstområder ikke i et <input>-tag.

I stedet for indtaster du et <textarea>- tag dér, hvor du vil have, at tekstområdet skal starte og et afsluttende </textarea>-tag dér, hvor du vil have, at området slutter.

Alt, hvad der bliver skrevet mellem disse to tags, vil blive vist i tekstområdets boks.
OPSÆTNINGER:

Nedenfor er en liste over gyldige opsætninger for tekstområder:

HTMLFORKLARINGEKSEMPEL
textarea
rows=
cols=
name=
tabindex=

wrap=
off
virtual

physical

Tekstområde - flere linier
Rækker i feltet.
Kolonner i feltet.
Feltnavn.
Feltets tab-rækkefølge.


Slår linieskift fra.
Viser linieskift, men
afsender tekst som den indtastes.
Indsætter linieskift, når det er
påkrævet og afsender den endda.

Mulighederne cols og rows er ganske ligetil. De specificerer, hvor mange kolonner og rækker du ønsker i dit tekstområde.

Muligheden name giver dit felt et internt navn, således at programmet, der behandler formen, kan identificere feltet.

Muligheden tabindex definerer i hvilken rækkefølge, de forskellige felter bør aktiveres, når den besøgende klikker på tab-tasten.

Muligheden wrap er den mest kryptiske del af et tekstområde.
Hvis du slår wrap fra i off, vil teksten blive behandlet som én lang sekvens af tekst uden linieskift.
Hvis du sætter den til virtual, vil teksten blive vist på siden, som om den genkender linieskift - men når formen afsendes, slår linieskiftene fra.
Hvis du sætter den til physical, vil teksten blive sendt præcis som den ser ud på skærmen - incl. linieskift.
ET EKSEMPEL:

Gennemse dette HTML-eksempel:
<html>
<head>
<title>Min side</title>
</head>

<body>
<form name="minform" action="http://www.mitdomæne.com/minformbehandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
Dette er udenfor området<br><br>
<textarea cols="40" rows="5" name="mitnavn">
Nu er vi indenfor området - hvilket er godt.
</textarea>

<br><br>
Og nu er vi igen udenfor området.
</div>
</form>
</body>
</html>


Og resultatet vil være:
[>html <form action="dummy" "method="post"><div align="center"><br>Dette er udenfor området<br><br><textarea cols="40" rows="5">Nu er vi indenfor området - hvilket er godt.
</textarea><br><br>Og nu er vi igen udenfor området.</div></form>]

<< TILBAGE
LÆS MERE >>

HTML TUTORIAL

HTML INTRO


HTML TEKST


HTML LISTER


HTML BILLEDER


HTML LINKS


HTML BAGGRUNDE


HTML TABELLER


HTML FRAMES


HTML FORMS


HTML METATAGS


HTML HEXFARVER
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved