EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM KURSER HTML FORMS     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

HTML FORMS

INTRODUKTION


EKSEMPLER


CGI-SCRIPTS


FORM-TAG'ET


FORM FELTER


   TEXT


   PASSWORD


   HIDDEN


   TEXT AREA


   CHECK BOX


   RADIO BUTTON


   DROP DOWN MENU


   SUBMIT BUTTON


   RESET BUTTON


   IMAGE BUTTON


QUICK REFERENCE

HTML Forms :
DROP DOWN MENU

Drop-down-menuer er formodentlig de mest fleksible objekter, du kan indsætte i din form.

Afhængig af din opsætning kan drop-down-menuer tjene det samme formål som radioknapper (kun ét valg) eller tjekbokse (flere valg muligt).

Fordelen ved en drop-down-menu i forhold til radioknapper eller tjekbokse er, at den optager mindre plads. Men det er også en ulempe, da folk ikke kan se mulighederne i menuen med det samme.

Der findes en måde at omgås dette: i størrelsesopsætningen kan du indstille menuen, så den viser mere end én mulighed ad gangen, men - når du gør dette, mister du samtidig fordelen ved at optage mindre plads.

Så hvad end du vælger - der er altid en gevinst og en pris at betale.
Nogle gange ønsker du måske at erstatte tekstfelterne med drop-down-menuer. Dette fordi det er lettere at vælger fra en menu end at skulle skrive. Men det kunne også være, fordi scriptet, der behandler formen, ikke kan tolke en hvilken som helst tekstindtastning.

Du vil f.eks. ofte blive bedt om at vælge dit niveau ud fra en drop-down-menu. Årsagen til dette kunne være, at det er lettere end at skulle skrive navnet på niveauet.

På samme måde bliver du også ofte bedt om at indtaste initialerne på dit niveau ud fra en drop-down-menu. Dette kan være for at forhindre forvirring i scriptet, der behandler form-inputtet. Hvis scriptet f.eks. er programmeret til kun at godtage store bogstaver, så vil en drop-down-menu sikre, at ugyldige indtastninger ikke kan finde sted.
Et andet typisk eksempel kunne være at erstatte links med drop-down-menuer.

Dette kan gøres med Javascript. Kan du ikke programmere, kan du let lave en drop-down-menu med vores online tool.
Opsætning:

Nedenfor er en liste over gyldige opsætninger for drop-down-menuer:


HTMLFORKLARINGEKSEMPEL
select
  name=
  size=
  multiple=

 
Mulighed
  selected
  value=

Drop-down-menu
Feltnavn.
Synlige muligheder i menuen.
Muliggør flere valg i tilfælde af ja.

 
Individuelle muligheder i menuen.
Vælg som default muligheden.
Sende-værdi hvis udvalgt.
Drop-down-menuer kombinerer <select> og <option>. Begge tags har en start- og sluttag.

Et typisk eksempel på syntaksen kunne være:
<select>
  <option>Mælk</option>
  <option>Kaffe</option>
  <option>Te</option>
</select>

Det nævnte <select>-tag definerer menuen.

Muligheden name giver feltet et internt navn, således at programmet, der behandler formen, kan identificere felterne.

Muligheden size definerer, hvor mange muligheder, der skal være synlige på et givent tidspunkt. 1 mulighed er sat som default.

Opsætningen multiple vil muliggøre flere valg, hvis den er til stede.
Det nævnte <option>-tag definerer den enkelte mulighed i menuen.

Opsætningen value definerer dét, der vil blive sendt, såfremt punktet vælges. Det er ikke altid det samme som dét, der fremkommer i menuen. Hvis vort felt defineres således:

<option value="ID">Idaho</option>

vil der i menuen stå "Idaho", men da formen blev sendt, ville den forkortede "ID" faktisk blive sendt.

Du kan tvinge et punkt til at blive valgt som default ved at indsætte den valgte mulighed: <option selected>
ET EKSEMPEL:

Gennemse dette HTML-eksempel:
<html>
<head>
<title>Min side</title>
</head>
<body>
<form name="minform" action="http://www.mitdomæne.com/minformbehandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<select name="mindrop-down">
<option value="Mælk">Frisk mælk</option>
<option value="Ost">Gammel ost</option>
<option value="Brød">Varmt brød</option>
</select>

</div>
</form>
</body>
</html>


Og outputtet vil være:

<< TILBAGE
LÆS MERE >>

HTML TUTORIAL

HTML INTRO


HTML TEKST


HTML LISTER


HTML BILLEDER


HTML LINKS


HTML BAGGRUNDE


HTML TABELLER


HTML FRAMES


HTML FORMS


HTML METATAGS


HTML HEXFARVER
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved