EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM KURSER JAVASCRIPT INTRO     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

JAVASCRIPT INTRO

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FØRSTE SCRIPT


STORE BOGSTAVER


POP UP BOXE


VARIABLE


IF OG ELSE


FUNKTIONER


EVENTS


LOOPS


ARRAYS

JavaScript :
VARIABLER

Variabler kan sammenlignes med små æsker, der har navne.

Hvis du skulle gemme 5 par sko, ville du måske have en æske til hvert par. På hver æske ville du skrive, hvad der var i den.
  • Æskerne ville være dine variabler.
    - Steder hvor man gemmer ting.


  • Navnet på hver æske ville være variable navne.
    - Dem, du ville bruge, når du skulle referere til hver af æskerne.


  • Og til slut ville skoene være indholdet af variablerne.
    - Grunden til at æskerne overhovedet var der.


En variabel er simpelthen et sted i computerens hukommelse, hvor man kan lagre information. Alle variabler refereres til ved netop dét navn, du har givet dem.
Kig på dette eksempel:

<html>
<head>
<title>Min JavaScript-side</title>
</head>

<body>
<script>
mitnavn="Henrik";
document.write(mitnavn);

</script>
</body>
</html>


I dette eksempel skriver vi "Henrik" i vores dokument.

Husk at hvis du vil gemme tekst i en variabel, skal du gøre det i " ".
Grunden hertil er, at Javascript bruger " " til at skelne tekst fra variabler.

Kig på dette eksempel og se vigtigheden af det.

<html>
<head>
<title>Min JavaScript-side</title>
</head>

<body>
<script>
Henrik="mit fornavn";
mitnavn=Henrik;
document.write(mitnavn);

</script>
</body>
</html>


Prøv at forudse resultatet, inden du læser det.

- I den første linie bliver teksten "mit fornavn" lagret i Henrik-variablen.

- I den næste linie bliver Henrik-variablen lagret i mitnavn-variablen.

- Til slut bliver mitnavn-variablen skrevet i dokumentet.

Resultatet er, at "mit fornavn" vil blive skrevet på siden.
TILDELE VÆRDIER TIL VARIABLER

Den mest almindelige måde at tildele værdier til variabler er at bruge =-tegnet.

Kig på disse eksempler for at se de forskellige måder, hvorpå variabler kan få tildelt enten tekst eller værdier.
Bemærk især hvordan parenteser kan bruges til at kontrollere, hvor komplekse formularer er håndteret.

EksempelResulterende værdi
a=2;
a=2; a++;
a=2; a--;
a=2; b=a++;
a=2; b=3; c=a+b;
a=2; d=a+6;
Første="Henrik";
Sidste="Petersen";
Fulde=Første+" "+Sidste;
a=2*7;
b=20/5;
c=(20/5)*2;
d=20/(5*2);
a=2
a=3    (2+1)
a=1    (2-1)
b=3    (2+1)
c=5    (2+3)
d=8    (2+6)
Første=Henrik
Sidste=Petersen
Fulde=Henrik Petersen
a=14  (2*7)
b=4    (20/5)
c=8    (4*2)
d=2    (20/10)


ARITMETISKE OPERATORER

Ovenstående eksempel indeholder de såkaldte "aritmetiske operatorer" a++ og a--.

Man kan sagtens leve fint uden disse, eftersom man kan opnå samme resultat med andre operatorer, der er tilgængelige.

Men man ser dem dog ofte i scripts, og det kan være, at du er doven nok til at bruge dem, eftersom det er hurtigere at skrive a++;, end det er at skrive a=a+1;.

OperatorerForklaringEksempel
++forøgelsea=5;
a++;

A vil nu være 6
--formindskelsea=5;
a--;

a vil nu være 4
%returns modulus,
er hvad der er tilbage, når to tal divideres.
a=8 % 3;
a vil nu være 2,
eftersom 8 kan divideres med 3 to gange, og der vil være en rest 2.


SAMMENLIGNE VARIABLER

Der er mange måder at sammenligne variabler på.

Den mest simple er at se, om de er ens. Dette gøres med == tegn:

if (a==b) {alert("a equals b")};

if (efternavn=="Petersen") {alert("pænt navn!!!")};

NB:
Komandoen if-statement er forklaret i næste sektion.


Hvis du glemmer at bruge ==, når du sammenligner to variabler for at se, om de er ens, og bruger = i stedet for, så vil du ikke sammenligne dem. Det, der sker, er, at variablen til venstre for =-tegnet bliver sat til værdien af variablen til højre for =-tegnet.

Et eksempel på fejlen:

if (efternavn="Petersen") {alert("pænt navn!!!")};

Dette er en ofte set fejl og ødelægger scriptet totalt.
Denne tabel indeholder de forskellige sammenlignings-operatorer:

OperatorForklaringEksempel
==lig med4==5 (false)
5==5 (true)
5==4 (false)
!=ikke lig med4!=5 (true)
5!=5 (false)
5!=4 (true)
<mindre end4<5 (true)
5<5 (false)
5<4 (false)
>større end4>5 (false)
5>5 (false)
5>4 (true)
<=mindre end eller lig med4<=5 (true)
5<=5 (true)
5<=4 (false)
>=større end eller lig med4>=5 (false)
5>=5 (true)
5>=4 (true)

På siden om funktioner vil du lære mere om globale og lokale variabler.

På siden om Array vil du lære mere om metoder til at håndtere mange variabler.<< TILBAGE
LÆS MERE >>

JAVASCRIPT MENU

JAVASCRIPT INTRO


ANIMEREDE KNAPPER


BROWSER DETECTION


COOKIES


POPUP VINDUER


DROP DOWN MENU


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTI LINK
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved