EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER

HJEM KURSER JAVASCRIPT INTRO     
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
  
  SØG PÅ DETTE SITE

FORESLÅ DETTE SITE
FORESLÅ DETTE SITE      

JAVASCRIPT INTRO

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FØRSTE SCRIPT


STORE BOGSTAVER


POP UP BOXE


VARIABLE


IF OG ELSE


FUNKTIONER


EVENTS


LOOPS


ARRAYS

JavaScript :
LOOPS

Forestil dig, at du ville have, at et script udførte den samme rutine igen og igen 50 gange i træk.

Et eksempel kunne være, hvis du ville have, at et script skulle producere en tabel, som sammenlignede temperaturer i Fahrenheit og Celsius. Scriptet ville skulle producere 50 linier i en tabel, som skulle vise forskellige temperaturer i henhold til de to skalaer.

I stedet for at indsætte 50 næsten ens linier i dit script, kunne du bruge løkker for at få scriptet til at udføre en opgave som denne.
Der findes to forskellige former for løkker: for og while.

Løkken for bruges, når du i forvejen véd, hvor mange gange scriptet skal udføre en given handling. Det kunne f.eks. være, hvis du ville lave nøjagtig 50 linier.

Løkken while bruges, når du vil have, at løkken skal fortsætte, indtil en given betingelse bliver opfyldt. Det kunne f.eks. være, hvis du ville lave en tabel, der sammenlignede Celsius og Fahrenheit, som steg 15 grader for hver række, og du ønskede, at tabellen skulle indeholde værdier op til 1200 grader Celsius.

Nedenfor er en beskrivelse af hver af disse to løkker:
FOR-LØKKER

SYNTAKS:
for (variabel=startværdi; variabel<=slutværdi; variabel=variabel+stigningsfaktor)
{

// Her er de scriptlinier, hvortil du vil bruge løkke.
}


Indtast et variabelnavn, hvor der står variable.
Indtast løkkens startværdien, hvor der står startværdi.
Indtast løkkens slutværdi, hvor der står slutværdi.
Indtast faktoren, hvormed hver løkke skal stige, hvor der står stigningsfaktor.

NB: Stigningsfaktoren kan være negativ, hvis du vil have det.
Ydermere kan <= være et hvilket som helst sammenligneligt udsagn, d.v.s. >, == etc.


EKSEMPEL:

<html>
<head>
<title>Celsius-Fahrenheit-converter</title>
</head>

<body>
<table border=3>
<tr><td>CELCIUS</td><td>FAHRENHEIT</td></tr>
<script language="javascript">
for (celsius=0; celsius<=50; celsius=celsius+1)
{
document.write("<tr><td>"+celsius+"</td><td>"
+((celsius*9/5)+32)+"</td></tr>");
}

</script>
</table>
</body>
</html>


Klik her for at se siden fra dette eksempel.

WHILE-LØKKER

SYNTAKS:
while (variabel<=slutværdi)
{

// Her er de scriptlinier, hvortil du vil bruge løkke.
}Indtast variabelnavn, hvor der står variabel.
Indtast løkkens slutværdi, hvor der står slutværdi.

NB: <= kan være hvad som helst, som passer til formålet, d.v.s. >, == etc.

EKSEMPEL:

<html>
<head>
<title>Celsius-Fahrenheit-converter</title>
</head>

<body>
<table border=3>
<tr><td>CELCIUS</td><td>FAHRENHEIT</td></tr>
<script language="javascript">
celsius=0;
while (celsius<=50)
{
document.write("<tr><td>"+celsius+
"</td><td>"+((celsius*9/5)+32)+"</td></tr>");
celsius=celsius+1;
}

</script>
</table>
</body>
</html>


Klikher for at se siden fra dette eksempel.
BREAK & CONTINUE

To specielle kommandoer kan bruges i løkker: break og continue.


break stopper simpelthen løkken og fortsætter med dét, der følger efter løkken.

Et eksempel kunne være at du har en løkke, som udregner tals kvardratrod med en nedadgående talfaktor på 50.

Da udregning af kvardratroden af et negativt tal er en matematisk ulovlig operation, kunne du få løkken til at stoppe, når kvardratroden af nul var udregnet.

For at gøre dette skal du indsætte dette i din løkke:

if (value==0) {break};

continue stopper den aktuelle løkke og fortsætter med den næste værdi.

Et eksempel kunne være, at du har en løkke, der dividerede en given værdi med en talfaktor fra -50 to +50.

Da det er en matematisk ulovlig operation at dividere med tallet nul, ville løkken se sådan ud:

for (value=-50; value<=50; value=value+1)
{
if (value==0) {continue};
document.write((100/value)+"<br>");
}
<< TILBAGE
LÆS MERE >>

JAVASCRIPT MENU

JAVASCRIPT INTRO


ANIMEREDE KNAPPER


BROWSER DETECTION


COOKIES


POPUP VINDUER


DROP DOWN MENU


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTI LINK
EchoEcho.Com
KOMPLETTE WEBKURSER
 HJEM 
 
 KURSER 
 
 RESSOURCER 
 
 REDSKABER 
 
 DOKUMENTATION 
   
 OVERSIGT 
EchoEcho.Com
TOOLS & RESSOURCER

(c) Copyright 1998-1999 NetKontoret - All Rights Reserved