EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM D-ZINE! HEMSIDESFÄRGER     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HEMSIDESFÄRGER

INTRODUKTION


POPULÄRA FÄRGER


FÄRGUNDERSÖKNING


SLUTSATS

D-ZINE! HEMSIDESFÄRGER sidan 3 av 4 :
FÄRG UNDERSÖKNING

Här är resultatet av min lilla undersökning:

BAKGRUNDER

SITEBACK-
GROUND
HEAD-
LINE
MENU
AREA
FORM
AREA
TOP
MENU
ALTAVISTA #FFFFFF #FFCC66 NONE NONE NONE
AMAZON #FFFFFF #336633 #EEEECC #EEEECC #336633
AOL #FFFFFF #FFCC66 NONE NONE #CC0000
CNET #FFFFFF #FFCC00 #FFFFCC #CCCCCC #000000
CNN #FFFFFF #FFCC00 #FFFFCC #999999 NONE
EXCITE #FFFFFF #FFCC00 #FFFFCC #DDDDDD NONE
MICROSOFT #FFFFFF #6699CC #6699CC NONE #000000
NETSCAPE #FFFFFF #99CCCC #FFFFCC #CCCCCC NONE
ZDNET #FFFFFF #003399 #FFFFCC #DCDCDC NONE
YAHOO #FFFFFF #A0B8C8 #FFFFCC #DCDCDC NONE


BACKGROUND : Färg som läggs in i <BODY> taggen.
HEADLINE : Färg som används där den största fokuseringen sker.
MENU AREA : Färg som används för menyer eller eventuellt sekundära "headlines".
FORM AREA : Färg som skiljer formulär ytor från vanligt innehåll.
TOP MENU : Färg som används för navigeringsmenyn om det finns.


Eftersom dessa sidor skiljer sig i layouten, är det omöjligt att lägga upp en perfekt definiton för var punkt i listan.

Tillexempel: Endel har olika sorters menyer på samma sida.

Hur som helst har vi verkligen använt hela vår kunskap för att försöka att identifiera vart och ett av de listade punkterna på varje websida.

Om en ensam punkt fanns med två eller fler gånger på samma sida, tog vi färgen från den som hade den primära fokusen.

Om punkten inte fanns på huvudsidan har vi identifierat punkten på en primär undersida.
TEXT


SITETEXTLINKVLINK ALINK
ALTAVISTA #000000 #000099 #663366 #FF0000
AMAZON #000000 #003399 #FF9933 #996633
AOL #000000 #0000CC #660099 #CCCCCC
CNET NONE NONE NONE NONE
CNN NONE #000099 #777777 NONE
EXCITE #000000 #000066 #990000 #FF0000
MICROSOFT #000000 #003399 #003399 #003399
NETSCAPE NONE NONE NONE NONE
ZDNET NONE #333399 #0033CC #6666FF
YAHOO NONE NONE NONE NONE

TEXT : Text färg som läggs in i <BODY> taggen.
LINK : Länkfärg som skrivs in i <BODY> taggen.
VLINK : Färgen för besökt länk som skrivs in i <BODY> taggen.
ALINK : färgen för aktiverad länk som skrivs in i <BODY> taggen.


Självklart skall slutledningen från den här undersökningen ses tillsammans med att den bara var baserad på 10 av tusentals tillgängliga websidor.

Hursomhelst om undersökningens relevans skulle baseras på antalet inloggningar, skulle dessa sidor tillsammans ge flera hundra miljoner träffar varje vecka. Det är faktiskt så att dessa tio sidor är bland de 25 mest beökta sidorna på hela nätet - det är därför de valts ut för den här undersökningen!

Trots att vår granskning var liten, finns det ett litet tvivel mot att det finns några klara tendenser att använda samma färger för samma typ av element (menyer, bakgrunder etc).

Den enda frågan är: varför?

Nästa sida har vi gett några av svaren på den här frågan...<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

D-ZINE! ARTIKLAR

HEMSIDESFÄRGER


SKÄRMUPPLÖSNING
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved