EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML LÄNKAR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML LÄNKAR

INTRODUKTION


EN ENKEL LÄNK


LÄNKFÄRGER


DESTINATION


EJ UNDERSTRUKEN


AVANC LÄNKAR


BILD-LÄNKAR


IMAGE MAPPING


INOM SIDAN


I FRAMESET


TILL NYTT FÖNSTER

HTML Länkar :
LÄNK FÄRGER

Det finns några få uppsättningar som kan vara användbara för att kontrollera färgen på texten i länkarna.

Här kommer kommer du att få lära dig hur du:
 • Definierar färgen på alla länkar på sidan.


 • Definierar färgerna på individuella länkar på sidan.


Definierar färgen på alla länkar på sidan

Grundfärgen på textlänkar är specificerat i <body> taggen, som i exemplet nedan:

<body link="#C0C0C0" vlink="#808080" alink="#FF0000">

 • link - standard länk - till en sida som besökaren inte varit på ännu. (standardfärgen är blå - #0000FF).


 • vlink - besökt länk - till en sida som besökaren varit på innan. (standardfärgen är lila - #800080).


 • alink - aktiverad länk - färgen på länken när muspekaren är på den. (standardfärgen är röd - #FF0000).

Notera:
Du kan klicka här för att lära dig mer om det hexadecimala färgsystemet som används i HTML.


Definiera färgerna för individuella länkar på sidan

Metoden ovanför beskrev grundinställningen för länkfärger på sidor.

Hur som helst, du kanske önskar att en eller flera länkar skall ha andra färger än vad resten av sidan har.

Det finns två metoder för att göra det här:
 • Lägga in font-taggar mellan <a href> och </a> taggarna.
  Den här metoden fungerar med alla webläsare förutom MSIE 3.


 • Lägga till style-taggar till<a> taggen.
  Den här metoden fungerar på MSIE3 och nyare läsare.


Vid användandet av den första metoden kommer det att se ut så här:
Klicka <a href="http://www.yahoo.se"><font color="FF00CC">här</font></a> för att komma till Yahoo.

Notera:
Det är viktigt att både <font> och </font> taggen är mellan <a href> och </a> taggarna.


Vid användandet av den andra metoden kommer det att se ut så här:
Klicka <a href="http://www.yahoo.se" style="color: rgb(0,255,0)">här</a> för att komma till Yahoo.


Notera:
RGB-numret anger hur mycket av färgerna rött, grönt och blått som används genom att välja värden mellan 0 and 255. Du kan läsa mer om hur man konverterar mellan RGB färger och hexadecimala färger här.


Eftersom ingen av metoderna fungerar på alla läsare, måste vi använda båda teknikerna på samma gång.

Det här exemplet fungerar med alla webläsare:
Klicka <a href="http://www.yahoo.se" style="color: rgb(0,255,0)"><font color="FF00CC">här</font></a> för att komma till Yahoo.


Det sista exemplet är intressant. Inte bara för det faktum att det fungerar med alla webläsare utan mer i så fall för att den är en generell framgångsmetod för att göra dina hemsidor webläsarsäkra.

Eftersom webläsare helt enkelt bara lämnar ut oförståelig information, så kan du arbeta dig runt webläsarnas olikheter genom att lägga in olika koder som stödjs av flera webläsare.

Om du vill ha mer avancerade effekter så gå till avdelningen som behandlar stylesheets.
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved