EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML LÄNKAR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML LÄNKAR

INTRODUKTION


EN ENKEL LÄNK


LÄNKFÄRGER


DESTINATION


EJ UNDERSTRUKEN


AVANC LÄNKAR


BILD-LÄNKAR


IMAGE MAPPING


INOM SIDAN


I FRAMESET


TILL NYTT FÖNSTER

HTML Länkar :
LÄNK MÅL

I grunden öppnar sig länkar i det aktuella fönstret eller framen.

Du måste lägga till ett mål, om du vill att länken skall öppnas i ett annat fönster eller frame än där länken igentligen är placerad.

För att göra detta så lägger du helt enkelt till ett target="" till <a href>.

Det här exemplet kommer att öppna Yahoo i ett nytt fönster:
<a href="http://www.yahoo.se" target="_blank">


Befintliga targets är:
  • _blank laddar sidan i ett nytt webläsar-fönster.

  • _self laddar sidan i det aktuella fönstret.

  • _parent laddar sidan i den frame som är överordnad i förhållande till den frame, där hyperlänken var.

  • _top stänger alla frames och laddar upp i ett helt webläsarfönster.


Förutom det här, kan du lägga till namnet på ett framefönster, om din sida är i ett frame-set.

Du kan klicka här för att lära dig mer om länkar i frame-sets.<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved