EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

WEBLÄSARKONTROLL

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL


KONTROLL REDSKAP

Webläsarkontroll :
KOD

Skapa först en sida med de vanliga grundkoderna som används på alla hemsidor:

SCRIPT FÖR WEBLÄSARKONTROLL - Steg 1/3
<html>
<head>
<title>webläsarkontroll</Title>
</head>

<body>
</body>
</html>


Javascriptet som hittar vilken webläsare som används, använder sig av navigator objektet.

Det här objektet innehåller de här tre intressanta variablerna:

VARIABLERBESKRIVNING
navigator.appCodeName
Kod-namnet för webläsaren
(tex Mozilla)
navigator.appName Namnet på webläsaren
(tex Netscape eller Microsoft Internet Explorer)
navigator.appVersion Webläsar versionen (tex 3.0 eller 4.0)
navigator.userAgent Huvudinformationen om webläsaren.
(tex Mozilla/4.0)
navigator.platform Användarens operativsystem
(tex WIN32)


Följande information plockades från din webläsare när du kom in på den här sidan:

navigator.appCodeName
navigator.appName
navigator.appVersion
navigator.userAgent
navigator.platform


I korthet, allt vi behöver göra är att få hemsidan att köra scriptet så fort sidan laddats.

Detta gör du enkelt genom att skriva javascriptkoden utan funktionsdeklaration.

Följande rader skall läggas in i <head> delen av dokumentet:

SCRIPT FÖR WEBLÄSARKONTROLL - Steg 2/3

<html>
<head>
<title>webläsarkontroll</Title>
<Script Language="JavaScript">
browsername=navigator.appName;
if (browsername.indexOf("Netscape")!=-1) {browsername="NS"}
else
{if (browsername.indexOf("Microsoft")!=-1) {browsername="MSIE"}
else {browsername="N/A"}};
</script>

</head>

<body>
</body>
</html>


Raderna ovanför lagrar namnet på webläsaren i variabeln som kallas browsername.

Om webläsaren är Microsoft Internet Explorer, lagras "MSIE" i variabeln.

Om det är en Netscape webläsare, lagras "NS" i variabeln.

Om det inte är någon av ovanstånde, lagras "N/A" i variabeln.
Nu måste vi hitta versionen av den relvanta webläsaren.

Eftersom navigator.app versionen helt enkelt inte läser av ett värde som 2, 3 eller 4, utan hellre läser av en text som "3.0b4Gold (Win95; I)" måste vi skapa en liten "kontroll" av texten innan vi kan spara ett mer användbart värde i variabeln som kallas browserversion (webläsarversion).

browser="0";
if (navigator.appVersion.indexOf("2.0")!=-1) {browser="2"};
if (navigator.appVersion.indexOf("3.0")!=-1) {browser="3"};
if (navigator.appVersion.indexOf("4.0")!=-1) {browser="4"};


Först tilldelar vi varibeln värdet "noll".
Om inget av det som kontrollerats resulterat i ett annat värde för variabeln, kommer det att behålla värdet "noll".
Värdet "noll" betyder då att browserversionen inte var tillgänglig.

De tre rader som följer söker efter versionsnummerna 2.0, 3.0 och 4.0.
Om navigator.appVersion innehåller något av nummerna, sparas värdet i variabeln som heter "browser".

Det kompletta scriptet ser nu ut så här:

WEBLÄSARKONTROLLSCRIPT - Steg 3/3

<html>
<head>
<title>Webläsarkontroll</Title>
<Script Language="JavaScript">
browsername=navigator.appName;
if (browsername.indexOf("Netscape")!=-1) {browsername="NS"}
else
{if (browsername.indexOf("Microsoft")!=-1) {browsername="MSIE"}
else {browsername="N/A"}};
browser="0";
if (navigator.appVersion.indexOf("2.0")!=-1) {browser="2"};
if (navigator.appVersion.indexOf("3.0")!=-1) {browser="3"};
if (navigator.appVersion.indexOf("4.0")!=-1) {browser="4"};

</script>
</head>

<body>
</body>
</html>Nu läser scriptet av två variabler: webläsare och webläsarversion. Den här informationen kan användas för vilket syfte som helst.

Webläsarkontrollen i sig själv, gör inget. Allt den gör - är att kolla upp vilken webläsare besökaren använder. Vi har fortfarande inte lagt till if-satser som talar om för läsaren vad den skall göra i de olika fallen.

I exemplen på nästa sida kommer du att få se hur du lägger till if-satser till webläsarkontrollscriptet - för att skicka besökare till relevanta sidor.<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved