EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

WEBLÄSARKONTROLL

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL


KONTROLL REDSKAP

Webläsarkontroll :
EXEMPEL

I det här exemplet skickar vi Netscapanvädare till Yahoo och MSIE-användare till Hotbot.
Om besökaren inte använder något av ovanstående, skickas dom till Webcrawler.

WEBLÄSARKONTROLLSCRIPT
- med if satser

<html>
<head>
<title>Webläsarkontroll</Title>
<Script Language="JavaScript">
// Browserdetectionscript made by Henrik Petersen / NetKontoret
// Script explained at www.echoecho.com/javascript.htm
// Please do not remove this and the two lines above.
// Detect the browsername
browsername=navigator.appName;
if (browsername.indexOf("Netscape")!=-1) {browsername="NS"}
else
{if (browsername.indexOf("Microsoft")!=-1) {browsername="MSIE"}
else {browsername="N/A"}};

//detect the browserversion
browser="0";
if (navigator.appVersion.indexOf("2.0")!=-1) {browser="2"};
if (navigator.appVersion.indexOf("3.0")!=-1) {browser="3"};
if (navigator.appVersion.indexOf("4.0")!=-1) {browser="4"};

// Send visitor to relevant pages
if (browsername=="NS") {window.location="http://www.yahoo.com"};
if (browsername=="MSIE") {window.location="http://www.hotbot.com"};
if (browsername=="N/A") {window.location="http://www.webcrawler.com"};

</script>
</head>

<body>
</body>
</html>


Kopiera koden från detta exempel för att skapa din egen webläsarkontrollsida.

Gör om scriptet genom att lägga till dina egna if satser och URLer i slutet av scriptet.
EXEMPELSIDA
Klicka här för att se en sida med exempel baserat på koden ovanför.<< FÖREGÅENDE
KONTROLL REDSKAP >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved