EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DROP-DOWN MENY

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL


DROP-DOWN REDSKAP

Drop-Down Meny :
EXEMPEL

Klicka här för att se en sida med exempel på när detta script används.
SCRIPT UTAN KOMMENTARER

Om du föredrar att kopiera koden utan kommentarer, kan du kopiera scriptet som är nedanför:

<script>
function DropDownMenu(entered)
{
// ***************************************************************************
// DROP DOWN MENU (c) Henrik Petersen / NetKontoret 1998 - All rights reserved
// Förklaras tillsammans med andra användbara scripts på: http://www.echoecho.com/se/javascript.htm
// Du får anväda detta script bara du inte tar bort denna raden och de två raderna ovanför.
// ***************************************************************************

with (entered)
{
ref=options[selectedIndex].value;
splitcharacter=ref.lastIndexOf("&");
if (splitcharacter!=-1) {loc=ref.substring(0,splitcharacter); target=ref.substring(splitcharacter+1,1000).toLowerCase();}
else {loc=ref; target="_self";};
lowloc=loc.toLowerCase();
if (lowloc=="false") {return;}
if (target=="_self") {document.location=loc;}
else {if (target=="_top") {top.location=loc;}
else {if (target=="_blank") {window.open(loc);}
else{if (target=="_parent") {parent.location=loc;}
else {parent.frames[target].location=loc;};
}}}}
}
</script>

<< FÖREGÅENDE
DROP-DOWN REDSKAP >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved