EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

DROP-DOWN MENY

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL


DROP-DOWN REDSKAP

Drop-Down Meny :
KOD

För att få det här scriptet att fungra på din hemsida måste du lägga in det i <head> delen av ditt dokument.

Nästa sak du måste göra är att lägga in onChange="DropDownMenu(this)" till varje drop-downmeny som skall sammankopplas med scriptet.

onChange läggs in i <select> taggen i den valda drop-downmenyn.

Slutligen måste du lägga in den valda URLen och målet för varje val i menyerna.

För att göra det här, använder du följande syntax:
<option value="http://www.yahoo.com">Yahoo</option>


Om du vill lägga in en slutdestination för länken, använd följande syntax:
<option value="http://www.yahoo.com&target">Yahoo</option>

där "target" är utbytt mot den slutdestination du vill använda.

Om du vill att länken skall öppnas i en ruta som heter "main" skall du lägga in:
<option value="http://www.yahoo.com&main">Yahoo</option>


Notera:
Du kan även använda de här reserverade målen:
  • "_blank"

  • "_top"

  • "_parent"

  • "_self"


Klicka här för att få de här målen beskrivna.
Slutligen, kan lägga in FALSE i URLfältet för att få scriptet att förstå att valet inte skall ladda någon sida.
Det här gör du när när du vill att ett av valen skall vara en header för drop-downmenyn - tillexempel "SÖKMOTORER" och "DEN HÄR SIDAN" i de två exemplena som visas i början på den här sidan.

Scriptet ser ut så här:

<script>
function DropDownMenu(entered)
{
// ***************************************************************************
// DROP-DOWNMENY (c) Henrik Petersen / NetKontoret 1998 - All rights reserved
// Förklaras tillsammans med andra användbara scripts på: http://www.echoecho.com/se/javascript.htm
// Du får fritt använda det här scriptet bara du inte tar bort den här raden och de två raderna ovanför.
// ***************************************************************************

with (entered)
{
// Lagra tillvalet i en variabel som heter ref
ref=options[selectedIndex].value;
// Räkna ut positionen för tillvalet &
splitcharacter=ref.lastIndexOf("&");

// De tre raderna nedanför kontrollerar om ett mål hör ihop med URLen
// Det är: (Om ett "&" är i option-value).
// Om det är så, lagras URLen i en variabel som heter loc och målet
// lagras i en variabel som heter target.
// Om inte URLen är lagrad i en variabel som heter loc och "_self" är
// lagrad i variabeln som heter target.

if (splitcharacter!=-1) {loc=ref.substring(0,splitcharacter); target=ref.substring(splitcharacter+1,1000).toLowerCase();}
else {loc=ref; target="_self";};

// skapa en variabel som heter lowloc för att lagra loc i lowercase characters.
lowloc=loc.toLowerCase();

// Hoppa över resterande av den här funktionen om valda optionvaluet är "false".
if (lowloc=="false") {return;}

// Öppna länk i nuvarande dokument
if (target=="_self") {document.location=loc;}

// Ta bort eventuella framesets och öppna länk i nuvarande fönster
else {if (target=="_top") {top.location=loc;}

// Öppna länk i nytt fönster
else {if (target=="_blank") {window.open(loc);}

// Öppna länk i huvudframen
else{if (target=="_parent") {parent.location=loc;}

// Öppna länk i en specificerad frame
else {parent.frames[target].location=loc;};
}}}}
}
</script>

<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved