EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

FORMULÄR VALIDERING

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL

Formulär Validering :
TEKNIK

Javascriptet för att validera input till formulär består av fyra olika funktioner:

  • emailvalidation
  • kontrollerar att värdet motsvarar den allmänna syntaxen av en emailadress.

  • valuevalidation
  • kontrollerar att värdet ligger inom ett visst intervall.

  • digitvalidation
  • kontrollerar att värdet innehåller ett visst antal siffror.

  • emptyvalidation
  • kontrollerar om ett fält är tomt eller ej.

Valideringen kan utföras efterhand som besökaren knappar in sina värden eller så kan en validering av alla värdena ske samtidigt som besökaren klickar på skicka-knappen.

Varje valideringsfunktion kan enkelt göras om så att den passar behoven för fälten de kontrollerar.
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved