EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT AVANCERADE SCRIPTS     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

FORMULÄR VALIDERING

INTRODUKTION


TEKNIK


KOD


EXEMPEL

Formulär Validering :
EXEMPEL

Klicka här för att en sida med exempel där det här scriptet används.
HELA SCRIPTET
Om du vill använda alla fyra validationsscripten och scriptet som kontrollerar alla fält samtidigt, så är du tillåten att kopiera hela koden som listats nedanför till din sida.

Notera:
Funktionen som heter formvalidation() måste ändras om så att det passar ditt eget formulär.


<script>

function emailvalidation(entered, alertbox)
{
// E-mail Validation by Henrik Petersen / NetKontoret
// Explained at www.echoecho.com/se/jsforms.htm
// Please do not remove this line and the two lines above.
with (entered)
{
apos=value.indexOf("@");
dotpos=value.lastIndexOf(".");
lastpos=value.length-1;
if (apos<1 || dotpos-apos<2 || lastpos-dotpos>3 || lastpos-dotpos<2)
{if (alertbox) {alert(alertbox);} return false;}
else {return true;}
}
}

function valuevalidation(entered, min, max, alertbox, datatype)
{
// Value Validation by Henrik Petersen / NetKontoret
// Explained at www.echoecho.com/jsforms.htm
// Please do not remove this line and the two lines above.
with (entered)
{
checkvalue=parseFloat(value);
if (datatype)
{smalldatatype=datatype.toLowerCase();
if (smalldatatype.charAt(0)=="i") {checkvalue=parseInt(value)};
}
if ((parseFloat(min)==min && checkvalue<min) || (parseFloat(max)==max && checkvalue>max) || value!=checkvalue)
{if (alertbox!="") {alert(alertbox);} return false;}
else {return true;}
}
}


function digitvalidation(entered, min, max, alertbox, datatype)
{
// Digit Validation by Henrik Petersen / NetKontoret
// Explained at www.echoecho.com/jsforms.htm
// Please do not remove this line and the two lines above.
with (entered)
{
checkvalue=parseFloat(value);
if (datatype)
{smalldatatype=datatype.toLowerCase();
if (smalldatatype.charAt(0)=="i")
{checkvalue=parseInt(value); if (value.indexOf(".")!=-1) {checkvalue=checkvalue+1}};
}
if ((parseFloat(min)==min && value.length<min) || (parseFloat(max)==max && value.length>max) || value!=checkvalue)
{if (alertbox!="") {alert(alertbox);} return false;}
else {return true;}
}
}


function emptyvalidation(entered, alertbox)
{
// Emptyfield Validation by Henrik Petersen / NetKontoret
// Explained at www.echoecho.com/jsforms.htm
// Please do not remove this line and the two lines above.
with (entered)
{
if (value==null || value=="")
{if (alertbox!="") {alert(alertbox);} return false;}
else {return true;}
}
}


function formvalidation(thisform)
{
// This function checks the entire form before it is submitted
// Note: This function needs to be customized to fit your form
with (thisform)
{
if (emailvalidation(Email,"Illegal E-mail")==false) {Email.focus(); return false;};
if (valuevalidation(Value,0,5,"Value MUST be in the range 0-5")==false) {Value.focus(); return false;};
if (digitvalidation(Digits,3,4,"You MUST enter 3 or 4 integer digits","I")==false) {Digits.focus(); return false;};
if (emptyvalidation(Whatever,"The textfield is empty")==false) {Whatever.focus(); return false;};
}
}
</script>

<< FÖREGÅENDE

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved