EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

JAVASCRIPT GRUND

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FÖRSTA SCRIPTET


VERSALER


POPUP-RUTOR


VARIABLER


IF OCH ELSE


FUNKTIONER


HÄNDELSER


LOOPS


ARRAYS

JavaScript Grunder :
PLACERING I HTML

Eftersom javascript inte är HTML, måste du tala om för webläsaren i förväg när du lägger in javascript på en HTML-sida. Detta gör du med hjälp av <script> taggen.

Webbläsaren kommer att använda <script language="javascript"> och </script> för att tala om var javascriptet börjar och var det slutar.

Titta på det här exemplet:

<html>
<head>
<title>Min Javascript Sida</title>
</head>

<body>
<script language="javascript">
alert("Välkommen till min värld!!!");
</script>

</body>
</html>


Ordet alert är ett vanligt javascript-kommando som gör att en alert-box poppar upp på skärmen. Besökaren måste klicka på "OK"-knappen på alert-boxen för att fortsätta.




Genom att lägga in alert-kommandot mellan <script language="javascript"> och </script> taggarna, kommer läsaren att förstå att det är ett javascript-kommando.

Om vi inte hade lagt in <script> taggarna, skulle läsaren bara känt igen det som vanlig text och helt enkelt visat det på skärmen.

Du kan lägga in javascript i både <head> och <body> delarna av dokumentet.
Hur som helst bör du så ofta som möjligt försöka lägga in det i <head> delen.




<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR




Click Here!





EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved