EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

JAVASCRIPT GRUND

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FÖRSTA SCRIPTET


VERSALER


POPUP-RUTOR


VARIABLER


IF OCH ELSE


FUNKTIONER


HÄNDELSER


LOOPS


ARRAYS

JavaScript Grunder :
ARRAYS

När du arbetar med mer komplicerade scripts kommer du kanske att stöta på situationer där du har många mer eller mindre likadana variabler.

Istället för att tvingas skriva en rad för varje operation knutet till en sådan variabel, kan du använda dig av arrays för att automatisera processen.

Titta på de här exemplen:
Exempel 1Exempel 2
värde1=10;
värde2=20;
värde3=30;
....
Här skulle det vara 96 liknande rader
....
värde100=1000
value=new Array;
for (nummer=1; nummer<=100; nummer=nummer+1)
{ värde[nummer]=nummer*10};


I exempel 1 skulle du behöva skriva 100 rader för att utföra en operation med dina variabler.

I exempel 2 bhöver du bara skriva 3 rader oavsett hur många variabler du har.
En array skall definieras innan man refererar till en variabel i den.

Det här görs med syntaxen: variabelnamn=new Array;

Byt ut variabelnamn mot det valda namnet för din array.

Notera: new måste skrivas med gemener och Array måste börja med en versal A.
Som exemplet visade, blir arrays extremt kraftfulla när de används i kombination med lopar.

Hur som helst, måste du inte använda array-variabler i lopar.

Enkla variabler kan adresseras med följande syntax:

värde[9]=170;


Grattis!

Du har kommit till slutet av kursen!

När du känner dig säker på grunden i javascript som beskrivits i den här sektionen bör du fortsätta med att lära dig om javascript-objekt.

Objekt är förutbestämda funktioner för räknesätt, text-variabler, webläsar-hantering etc.

Faktiskt är varenda enhet på en hemsida ett objekt som kan förändras, läsas, eller skrivas i som javascript.

Det är här det riktigt roliga börjar med javascript: När du börjar styra varje enskilt objekt (formulär-fält, knappar, bilder, menyer, etc. etc.) på sidorna.

Det är då du verkligen börjar skapa sidor utöver det vanliga.

Du kan klicka här för att uppleva kraften av javascript som skapats i objekt.<< FÖREGÅENDE
TILL MENYN >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved