EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

JAVASCRIPT GRUND

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FÖRSTA SCRIPTET


VERSALER


POPUP-RUTOR


VARIABLER


IF OCH ELSE


FUNKTIONER


HÄNDELSER


LOOPS


ARRAYS

JavaScript Grunder :
DET FÖRSTA SCRIPTET

Nu vet vi att javascript skall läggas in mellan <script> taggarna och det är ju alltid en bra början. Men det finns några andra saker du bör veta innan du du skriver ditt första javascript:
 • Javascript-rader slutar med ett semikolon.
  Du kanske lade märke till på föregående sida, att javascript-rader slutar med ett semikolon.
  Du kan helt enkelt lägga in all din javascript på en enda rad och scriptet kommer ändå att fungera.
  Hursomhelst, det skulle förstöra överblicken över ditt script så det är inte att rekomendera.


 • Lägg alltid in en text mellan " ".
  För att lägga in text som skall behandlas i ett javascript, skall den alltid skrivas mellan " ".
  Om du glömmer att lägga in din text mellan " ", kommer javascriptet att tolka din text som variabler istället för text.
  I nästa sektion kommer du att lära dig varför detta skapar problem i ditt javascript.


 • Stora bokstäver är inte detsamma som små bokstäver.
  Du måste alltid komma ihåg att stora bokstäver inte är detsamma som små bokstäver.
  Det betyder att när du skriver kommandon i javascript, måste du skriva stora bokstäver på rätt plats och ingen annan stans.


Till exempel, så finns det ett javascript kommando som heter onMouseOver.
Om du istället skrev Onmouseover, kunde du lika gärna ha skrivit qwHETweriuh eftersom javascriptet helt enkelt inte förstår det.
Fel storlek på bokstäverna, är förmodligen den vanligaste orsaken till fel som javascriptprogrammerare gör... på alla nivåer!!
Titta nu på det här exemplet:

Istället för att javascriptet skriver något i en popup-box kan man också få det skrivet i själva HTML-dokumentet.

<html>
<head>
<title>Min Javascript Sida</title>
</head>

<body>
<script>
document.write("Välkommen till min värld!!!");
</script>

</body>
</html>


Javascript kommandot document.write talar om för webläsaren att det som följer inom parantesen, skall läggas in i dokumentet.

Notera: När du lägger in text i javascript, måste du alltid skriva den mellan " ".

Scriptet i exemplet kommer att skapa denna output på din sida:

Välkommen till min värld!!!


Titta på det här exemplet för att lära dig var javascriptet skriver ut texten:

<html>
<head>
<title>Min Javascript Sida</title>
</head>

<body>
Hej!!!<br>
<script>
document.write("Välkommen till min värld!!!");
</script>

Hoppas att du hittar något kul...<br>
</body>
</html>


Resultatet från det här exemplet kommer att se ut så här:

Hej!!!
Välkommen till min värld!!!
Hoppas att du hittar något kul...


Som du ser, skriver javascriptet helt enkelt texten där scriptet är placerat i HTML-dokumentet.

En intressant sak är, att du kan lägga in alla möjliga HTML-taggar på hemsidor med hjälp av document.write metoden.

Till exempel, om du skulle vilja skapa en lång tabell där Fahrenheit och Celcius jämförs med varandra, så behöver du inte skriva de olika värdena själv i tabellen, utan du skulle kunna få javascriptet att beräkna de olika värdena och lägga in tabellen på hemsidan åt dig.

Ett exempel på en java-genererad tabell kan du se på sidan som beskriver hexadecimala färgsystem.

På den sidan finns det 15 tabeller med 25 kolumner i varje.
Varje cell visar olika nyanser av grundfärgerna rött, grönt och blått.

För att lägga in sådana här tabeller med hjälp av HTML, krävs nästan en hel dags arbete. Att använda sig av javascript för detta ändamål, gör att det tar mindre än 15 minuter!<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved