EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

JAVASCRIPT GRUND

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FÖRSTA SCRIPTET


VERSALER


POPUP-RUTOR


VARIABLER


IF OCH ELSE


FUNKTIONER


HÄNDELSER


LOOPS


ARRAYS

JavaScript Grunder :
VARIABLER

Variabler kan liknas vid små askar med namn.

Om du skulle lägga undan 5 par skor, skulle du säkert använda en ask för varje par. På varje ask skriver du sedan vad asken innehåller.
  • Askarna blir dina variabler.
    - Platser du lagrar/lägger undan saker i.


  • Namnen på askarna blir namnen på variablerna.
    - De du använder för att tala om vilka askar det handlar om.


  • Slutligen skorna, är innehållet i variablerna.
    - Vad är lagrat eller undanlagt i askarna.


En variabel är alltså helt enkelt en plats i datorns minne som lagrar information. Alla variabler refereras till via det specifika namn du gett dem.
Titta på det här exemplet:

<html>
<head>
<title>Min Javascript Sida</title>
</head>

<body>
<script>
mittnamn="Henrik";
document.write(mittnamn);

</script>
</body>
</html>


I det här exemplet lägger vi in "Henrik" i dokumentet.

Notera att när du vill lagra text i en variabel, måste du skriva texten mellan " ".
Anledningen är att javascript använder " " för att tala om skillnaden mellan text och variabler.

Titta på exemplet för att se varför detta är så viktigt.

<html>
<head>
<title>Min Javascriptsida</title>
</head>

<body>
<script>
Henrik="mitt förnamn";
mittnamn=Henrik;
document.write(mittnamn);

</script>
</body>
</html>Försök att förutse resultatet innan du läser vidare.

- På första raden blir texten "mitt förnamn" lagrat i variabeln Henrik.

- På nästa rad blir variabeln Henrik lagrad i variabeln mittnamn.

- Slutligen på rad 3, skrivs variabeln mittnamn ut i dokumentet.

Resultatet blir att "mitt förnamn" skrivs på sidan.
TILLDELA VÄRDEN TILL VARIABLER

Det mest vanliga sättet att tilldela värden till variabler är att anväda = tecknet.

Titta på de här exemplen för att se de olika sätten variabler kan tilldelas antingen text eller värden.
Lägg märke till hur paranteser kan användas för att styra hur komplexa formler hanteras.

ExempelVärderesultat
a=2;
a=2; a++;
a=2; a--;
a=2; b=a++;
a=2; b=3; c=a+b;
a=2; d=a+6;
Först="Henrik";
Sist="Petersen";
Hela=Först+" "+Sist;
a=2*7;
b=20/5;
c=(20/5)*2;
d=20/(5*2);
a=2
a=3    (2+1)
a=1    (2-1)
b=3    (2+1)
c=5    (2+3)
d=8    (2+6)
Först=Henrik
Sist=Petersen
Hela=Henrik Petersen
a=14  (2*7)
b=4    (20/5)
c=8    (4*2)
d=2    (20/10)


ARITMETISKA OPERANDER

Ovanstående exempel innehåller så kallade "aritmetiska operander" a++ och a--.

Du kan säkert klara dig riktigt bra även utan dessa, eftersom du uppnår samma resultat med andra operander som finns tillgängliga.

Hur som helst kommer du att se att dom ofta används i script, och du kanske till och med blir så lat att du börjar använda dom själv eftersom det går snabbare att skriva a++; istället för att skriva a=a+1;.


OperandBeskrivningExempel
++inkrementell ökninga=5;
a++;

a blir nu 6
--inkrementell minskninga=5;
a--;

a blir nu 4
%returnerar modulen,
resten som är kvar när två
tal dividerats.
a=8 % 3;
a blir nu 2,
eftersom 8 kan divideras
med 3 två gånger och lämnar
en rest på 2.


JÄMFÖRA VARIABLER

Det finns flera olika sätt att jämföra variabler.

Det enklaste sättet är att se om dom är lika. Detta gör man med hjälp av dubbla likamedtecken ==:

if (a==b) {alert("a equals b")};

if (efternamn=="Petersen") {alert("Fint namn!!!")};

Notera: if satsen förklaras i nästa sektion.

Om du glömmer att använda dubbla likamedtecken när du skall kontrollera om variabler är lika, och istället bara använder ett likamedtecken, jämför du inte variablerna. Vad som händer är att variabeln på vänster sida av likamedtecknet får samma värde som variabeln på höger sida om likamedtecknet.

Ett exempel på felet:

if (efternamn="Petersen") {alert("Fint namn!!!")};

Det här är en väldigt vanlig bugg som totalförstör scriptet.
Den här tabellen innhåller de olika jämförelseoperanderna:

OperandBeskrivningExempel
==lika med4==5 (false)
5==5 (true)
5==4 (false)
!=inte lika med4!=5 (true)
5!=5 (false)
5!=4 (true)
<mindre än4<5 (true)
5<5 (false)
5<4 (false)
>större än4>5 (false)
5>5 (false)
5>4 (true)
<=mindre än eller lika med4<=5 (true)
5<=5 (true)
5<=4 (false)
>=större än eller lika med4>=5 (false)
5>=5 (true)
5>=4 (true)


På sidan om funktioner lär du dig mer om globala och lokala variabler.

På sidan om arrays lär du dig att hantera ett stort antal liknande variabler.<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved