EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

JAVASCRIPT GRUND

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FÖRSTA SCRIPTET


VERSALER


POPUP-RUTOR


VARIABLER


IF OCH ELSE


FUNKTIONER


HÄNDELSER


LOOPS


ARRAYS

JavaScript Grunder :
IF OCH ELSE

I bland kräver javascript att det går att hantera ett antal olika möjliga fall.

Till exempel, har du kanske ett script som kollar upp vilken webläsare besökaren använder. Om det är en MSIE, laddas en sida som designats speciellt för den. Om det är Netscape laddas en annan sida.
Den generella syntaxen för if satser är:

if (villkor) {action1} else {action2};

Ett exempel skulle kunna vara:

if (browser=="MSIE") {alert("Du använder MSIE")}
else {
alert("Du använder Netscape")};


Igen är det viktigt att komma ihåg att if skrivs som "if".
Om man använder versalerna "IF", blir det fel.

Kom också ihåg att när du jämför variabler måste du ha två likamedtecken efter varandra (==).

Om vi skrev browser="MSIE" så skulle vi faktiskt lagra "MSIE" i en variabel som heter browser.

När du skriver browser=="MSIE" vet javascriptet att du vill jämföra snarare än tilldela ett värde.

I nästa sektion beskrivs de olika operanderna(=, <, > med flera.).
Mera komplexa if satser skapas genom att helt enkelt lägga in nya if satser i else delen:

if (villkor) {action1}
else {if (
villkor) {action2} else {action3};};


Ett exempel:

if (browser=="MSIE") {alert("Du använder MSIE")}
else {if (
browser=="Netscape") {alert("Du använder Netscape")}
else {
alert("Du använder en okänd browser")};};


OCH, ELLER & INTE

För att bygga ut dina if satser ytterligare, kan du använda så kallade logiska operander.

Och skrivs som && och används när du vill kolla om mer än ett villkor är sant.

Ex: Om korgen innehåller ägg och korgen innehåller bacon, kan vi få ägg och bacon.

Syntaxen är: if (villkor&& villkor) {action}

if (hour==12 && minute==0) {alert("Det är mitt på dagen")};


Eller skrivs som || och används när ett av flera villkor skall resultera i att utgången blir sann. (|| skrivs med hjälp av shift tangenten kombinerat med \ tangenten)

Ex: Om korgen innehåller mjölk eller om korgen innehåller vatten, kan vi få något att dricka.

Syntaxen är: if (villkor|| villkor) {action}

if (hour==11 || hour==10) {alert("det är mindre än två timmar till middag")};


Inte skrivs som ! och används för att invertera resultatet.

Ex: Om inte korgen innehåller ägg eller inte korgen innehåller bacon, kan vi inte få ägg och bacon.

Syntaxen är: if (!(villkor)) {action}

if (!(hour==11)) {alert("Det är mer än en timme till middag")};
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved