EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER JAVASCRIPT GRUND     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

JAVASCRIPT GRUND

INTRODUKTION


PLACERING I HTML


DET FÖRSTA SCRIPTET


VERSALER


POPUP-RUTOR


VARIABLER


IF OCH ELSE


FUNKTIONER


HÄNDELSER


LOOPS


ARRAYS

JavaScript Grunder :
LOOPS

Föreställ dig att du vill ha ett script som utför samma sak om och om igen, 50 gånger i följd.

Ett exempel skulle kunna vara om du vill att ett script skall skapa en tabell som jämför Fahrenheit och Celcius-temperaturer med varandra.
Scriptet skall skapa 50 rader i en tabell som visar skillnaderna mellan de två olika temperaturskalorna.

Istället för att skriva 50 nästan likadana rader i ditt script kan du använda dig av lopar för att få scriptet att utföra den här uppgiften åt dig.
Det finns två olika sorters lopar: for och while.

Lopen for används när du i förväg vet hur många gånger scriptet skall utföra en given handling.
Till exempel när du vill att det exakt skall skapas 50 rader.

Lopen while används när du vill att loopen skall fortsätta tills ett givet villkor blir uppfyllt.
Till exempel om du vill skapa en tabell som jämför Celcius med Fahrenheit, som ökar med 15 grader för varje rad och du vill att tablen skall innehålla värden upp till 1200 grader Celcius.

Nedanför finns en beskrivning på var och en av de här loparna:
FOR LOOPS:

SYNTAX:
for (variabel=startvärde; variabel<=slutvärde; variabel=variabel+ökningsfaktor)
{

// Här kommer script-raderna som du vill lopa.
}


Skriv ett variabelnamn där det står variabel.
Skriv ett startvärde för lopen där det står startvärde.
Skriv ett slutvärde för lopen där det står slutvärde.
Skriv en faktor som varje lop skall öka med där det står ökningsfaktor.

Notera: Ökningsfaktorn kan även vara negativ om du så önskar.
Vidare kan <= vara vilket villkorstest som helst, ex >, == etc.


EXEMPEL:

<html>
<head>
<title>Celsius-Fahrenheit Omvandlare</title>
</head>

<body>
<table border=3>
<tr><td>CELSIUS</td><td>FAHRENHEIT</td></tr>
<script language="javascript">
for (celsius=0; celsius<=50; celsius=celsius+1)
{
document.write("<tr><td>"+celsius+"</td><td>"
+((celsius*9/5)+32)+"</td></tr>");
}

</script>
</table>
</body>
</html>


Klicka här för att se sidan från det här exemplet.

WHILE LOOPS:

SYNTAX:
while (variabel<=slutvärde)
{

// Här kommer script-raderna som du vill lopa.
}Skriv ett variabelnamn där det står variabel.
Skriv ett slutvärde för lopen där det står slutvärde.

Notera: <= kan vara vad som helst som passar syftet ex >, == eller vad som helst.

EXEMPEL:

<html>
<head>
<title>Celsius-Fahrenheit Omvandlare</title>
</head>

<body>
<table border=3>
<tr><td>CELSIUS</td><td>FAHRENHEIT</td></tr>
<script language="javascript">
celsius=0;
while (celsius<=50)
{
document.write("<tr><td>"+celsius+
"</td><td>"+((celsius*9/5)+32)+"</td></tr>");
celsius=celsius+1;
}

</script>
</table>
</body>
</html>


Klicka här för att se sidan från det här exemplet.

BREAK & CONTINUE

Två speciella kommandon kan användas i lopar: break och continue.

break stoppar helt enkelt lopen och fortsätter med det som eventuellt följer efter lopen.

Ett exempel skull kunna vara om du har en lop som beräknar kvadratroten på tal från 50 och neråt.

Eftersom beräkningen av kvadratroten på ett negativt tal är en omöjlig matematisk operation, vill du att lopen slutar när kvadratroten av noll har beräknats.

För att göra det här lägger du till detta inuti din lop:

if (value==0) {break};


continue avbryter existerande lop och fortsätter med nästa värde.

Ett exempel på en lop skulle kunna vara om du hade ett specifikt värde som dividerades med ett tal mellan -50 och +50.

Eftersom division med talet noll är matematiskt omöjligt så ser lopen ut så här:

for (value=-50; value<=50; value=value+1)
{
if (value==0) {continue};
document.write((100/value)+"<br>");
}
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

JAVASCRIPT MENY

JAVASCRIPT GRUNDER


ANIMERADE KNAPPAR


WEBLÄSARKONTROLL


COOKIES


POPUP FÖNSTER


DROP-DOWN MENYER


FORM VALIDERING


FRAMESET SCRIPT


MULTIBLA LÄNKAR
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved