EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
FORMULÄR TAGGEN

När ett formulär är sänt, så har alla fält i formuläret kommit med.

Taggen <form> talar om för webläsaren var formuläret börjar och var det slutar. Du kan lägga till alla möjliga HTML-taggar mellan <form> och </form> taggarna.

Detta betyder att ett formulär kan inkludera en tabell eller en bild tillsammans med formulär-fälten. Detta kommer vi att tala mer om på nästa sida.

Titta på det här exemplet:

<html>
<head>
<title>Minsida</title>
</head>

<body>
<!-- Here goes HTML -->
<form>
<!-- Here goes form fields and HTML -->
</form>
<!-- Here goes HTML -->
</body>
</html>


OBS:
Olikt en tabell, så syns inte formulären på din sida.


Formuläret på vår sida är oanvändbart av två självklara anledningar:
  • För det första innehåller det inga formulär-fält - det liknar mest ett blankt , tomt papper.


  • För det andra innehåller det ingen mottagare för formuläret, när det väl har skickats.

För att webläsaren skall veta, vart innehållet skall skickas, lägger vi till de här egenskaperna genom <form> taggen:
  • action=address


  • method=post eller method=get


Valmöjligheten address är CGI-scriptets url, dit innehållet bör skickas. post och get är helt enkelt två olika metoder för att skicka data till scriptet.

Om du använder dig av ett för-programmerat script (vilket vi förutsätter här) är det inte viktigt att du förstår skillnaden mellan get och post.

I den beskrivning som följer scriptet du använder, framgår det klart om scriptet bör adresseras med den ena eller andra metoden.

Nedanför är ett exempel på en typisk formulär-tagg, där både action och method specificeras.

<html>
<head>
<title>Minsida</title>
</head>

<body>
<!-- Here goes HTML -->
<form method="post" action="http://www.echoecho.com/cgi-bin/formmail.cgi">
<!-- Here goes form fields and HTML -->
</form>
<!-- Here goes HTML -->
</body>
</html>


Allt vi behöver nu, är att ge besökare möjligheten att fylla i lite information.

Nästa sida förklarar hur man gör det...<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved