EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
TEXT FÄLT

Text-fält är ett område där besökaren på en rad kan lägga in text.

Om du vill ha flera rader bör du använda ett text-område istället.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på giltiga uppsättningar för text-fält:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
text
  size=
  maxlength=
  name=
  value=
  align=
  tabindex=

Text-fält på en rad
Visar tecken.
Max antal tecken.
Namnet på fältet.
Första värdet i ett fält.
Fältjustering.
Tab-räckvidden för fältet.
Valmöjligheten size definierar fältets storlek - med det menas hur många synliga tecken fältet kan innehålla.

Valmöjligheten maxlength definierar fältets maximala längd - med det menas hur många tecken som kan skrivas i fältet. Definierar du inte maximal längd - kan besökaren enkelt skriva flera tecken än vad som syns i fältet, på en gång.

Valmöjligheten name ger fältet ett internt namn, så att programmet som behandlar formuläret, kan identifiera alla fält.

Valmöjligheten value definierar vad som syns i boxen som default-värde.

Valmöjligheten align definierar var fältet är placerat.
Giltiga placeringar är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM. Placeringar förklas i bilder/grafik sektionen. Du kan lära dig om de olika placeringarna här.

Valmöjligheten tabindex definierar, i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på TAB-tangenten.
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformular" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<br><br>
<input type="text" size="25" value="Skriv ditt namn här!">
<br><br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Resutatet blir:


<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved