EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
CHECK RUTA

Check-rutor används när du vill att besökare skall kunna välja ett eller flera val mellan flera olika alternativ. Om bara ett val skall vara möjligt, bör du använda dig av radio-knappar istället.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för check-rutor:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
checkbox
  name=
  value=
  align=
  tabindex=
checked

Välj ett eller flera val
Namnet på fältet.
Värden som skickas om det har kryssats för.
Placeringen av fältet.
Fältets tab-räckvidd.
Default-kollar fältet.
Valmöjligheten name lägger till ett internt namn för fältet så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera fälten.

Valmöjligheten value definierar vad som skickas om check-rutan använts.

Valmöjligheten align definierar var fältet är placerat.
Tillåtna val är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM.
Placeringar förklaras i bilder/grafik sektionen. Du kan lära dig om de olika placeringarna här.

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML-exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformular" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center"><br>
<input type="checkbox" name="option1" value="Mjolk"> Mjölk<br>
<input type="checkbox" name="option2" value="smör"
checked> smör<br>
<input type="checkbox" name="option3" value="ost"
> Cheese<br>
<br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och här är resultatet:

Mjölk
Smör
Ost

<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved