EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
TEXT OMRÅDE

Text-områden är text-fält som kan innehålla flera rader.

Olikt andra formulär-fält, så definieras inte text-fält med en <input> tagg.

Istället använder du en <textarea> tagg där du vill att text-området skall börja och en </textarea> tagg där du vill att det skall sluta.

Allting som skrivs mellan dessa taggar kommer att synas i text-områdes boxen.
UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för text-områden:

HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
textarea
rows=
cols=
name=
tabindex=

wrap=
off
virtual

physical

Text-område - flera rader
Rader i området
Kolumner i området
Namnet på text-området
Fältets tab-räckvidd


Stänger av radbrytningen
Visar radbrytningen, men
skickar texten som den
skrevs.
Lägger in radbrytningar
när det behövs och skickar
det så

Valmöjligheterna cols och rows är enkla och rakt på sak. De specificerar hur många kolumner och rader du vill ha i ditt text-område.

Valmöjligheten name lägger till ett internt namn för fältet så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera fälten.

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.

Valmöjligheten wrap är den svåraste delen när det gäller text-områden.
Om du sätter wrap på off kommer texten att behandlas som en lång sekvens utan radbrytning.
Om du sätter wrap på virtual kommer texten synas på din sida som om den behandlat radbrytningar - men när formuläret har skickats så är det inga radbrytningar.
Om du sätter wrap på physical kommer texten att skickas precis så som den ser ut på skärmen - inklusive radbrytningar.
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>

<body>
<form name="mittformular" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
Det här är utanför området<br><br>
<textarea cols="40" rows="5" name="mittnamn">
Nu är vi inom området - vilket är bra.
</textarea>

<br><br>
Och nu är vi utanför området igen.
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:

Det här är utanför områdetOch nu är vi utanför området igen.


<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved