EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
DROP-DOWN MENY

Drop-down menyer är förmodligen det mest flexibla du kan ha i ditt formulär.

Beroende på hur du ställer in den, kan drop-down menyer fungera som radio-knappar (endast ett val) eller som check-boxes (flera val tillåtna).

Det bästa med drop-down menyer, i jämförelse med radio-knappar eller check-boxes, är att dom tar upp mindre plats.
Men det finns också en nackdel, då människor inte kan se alla valmöjligheter i menyn samtidigt.

Det finns ett sätt att komma runt det här problemet. I storleksuppsättningen kan du ställa in menyn så att den visar mer än en valmöjlighet åt gången, men när du gör det - så förlorar du ju fördelen med att den tar upp mindre plats.

Så vad du än väljer - finns det både en fördel och ett pris att betala.
Ibland kanske du vill byta ut text-fälten mot drop-down menyer. Det kanske är lättare att välja på en meny än att skriva texten. Men det kan också vara för att scriptet som behandlar formuläret inte kan tolka vilken text som helst.

Tillexempel blir du ofta tillfrågad att välja var du bor från en drop-down meny. Anledningen till detta kan vara att det är lättare att välja från meny istället för att skriva det.

På samma vis, blir du säkert ofta tillfrågad att skriva de två första bokstäverna i det område du bor i på en drop-down meny.
Det kan vara för att förhindra förvirring i scriptet som behandlar formulär-inputet. Låt oss säga att scriptet var programmerat för att bara acceptera stora bokstäver, då skulle en drop-down meny försäkra att inga otillåtna inskrifter görs.
Ett annat typiskt exempel är att ersätta länkar med drop-down menyer.

Det här kan göras med hjälp av javascript. Om du inte är intresserad av programmering, kan du enkelt skapa en drop-down länk meny med vårt online verktyg.
UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för drop-down menyer:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
select
  name=
  size=
  multiple=

 
option
  selected
  value=

Drop-down-menu
Namn på fältet.
Synliga möjligheter på listan.
Tillåter flera möjligheter om ja.

 
Individuella möjligheter i menyn.
Default val av möjlighet.
Sänd värdet om val har gjorts.
Dropdown menyer kombinerar <select> och <option>.
Båda taggarna har en öppningstagg och en avslutningstagg.

Ett typ-exempel på syntaxen kan vara:
<select>
  <option>Mjölk</option>
  <option>Kaffe</option>
  <option>The</option>
</select>

Taggen <select> definierar menyn.

Valmöjligheten name lägger till ett internt namn på fältet så att programmet som behandlar formuläret kan identifiera fälten.

Valmöjligheten size definierar hur många val som skall vara synliga på samma gång. Default är ett val.

Valmöjligheten multiple tillåter dig flera val om det finns.
Taggen <option> definierar vart och ett av valen i menyn.

Valmöjligheten value definierar vad som skall sändas om ett förslag valts. Det här är inte alltid detsamma som det som syns på menyn. Om vårt fält definieras så här:

<option value="ID">Idaho</option>

Då kommer det synas "Idaho" i menyn men när formuläret skickats så kommer endast det förkortade "ID" bli skickat.

Du kan tvinga ett ämne att bli valt som default genom att lägga till: <option selected>
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformulär" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<select name="mindropdown">
<option value="Mjölk">Färsk Mjölk</option>
<option value="Ost">Grönmögel Ost</option>
<option value="Bröd">Varmt Bröd</option>
</select>

</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:

<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved