EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
RESET KNAPP

När en besökare klickar på en reset-knapp, så återgår formuläret till det ursprungliga.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för reset-knappar:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
reset
  name=
  value=
  align=
  tabindex=

Reset-knapp
Namnet på knappen.
Text som står skrivet på knappen.
Placering av knappen.
Knappens tab-räckvidd.
Valmöjligheten name lägger till ett internt namn för knappen så att programmet som behandlar formuläret inte förväxlar knappen med de andra fälten.

Valmöjligheten value definierar vad som står skrivet på knappen.

Valmöjligheten align definierar hur knappen är placerad.
Tillåtna val är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM.
Placeringarna beskrivs i bild/grafik sektionen.
Du kan lära dig om de olika placeringarna här.

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML-exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformulär" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<br><br>
<input type="text" size="25" value="Skriv ditt namn här!">
<br><input type="submit" value="Skicka mig ditt namn!"> <input type="reset" value="Reset!"><br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved