EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
LÖSENORD

Lösenords-fält fungerar på samma sätt som text-fält.

Skillnaden är att det som skrivs i ett lösenords-fält , syns bara som prickar på skärmen. Anledningen är (så klart) för att skydda, så att andra inte ser vad som skrivs på skärmen.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för lösenords-fält:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
password
  size=
  maxlength=
  name=
  value=
  align=
  tabindex=

Lösenord på en rad
Visar tecken
Max antal tillåtna tecken
Namnet på fältet
Första värdet i fältet
Fältjustering
Fältets Tab-räckvidd
Valmöjligheten size definierar fältets bredd - dvs hur många synliga tecken det kan innehålla.

Valmöjligheten maxlength definierar fältets maximala längd - dvs hur många tecken som kan skrivas i fältet. Specificeras inte detta så kan besökaren skriva fler tecken än vad som syns på skärmen.

Valmöjligheten name ger fältet ett internt namn, så att programmet som behandlar formuläret, kan idetifiera fältet.

Valmöjligheten value definierar vad som visas i rutan.

Valmöjligheten align definierar hur fältet placeras
Tillåtna justeringar är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM. Placeringar förklaras i bilder/grafik sektionen. Du kan lära dig om de olika placeringarna här.

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.

ETT EXEMPEL:

Titta på det här exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformulär" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
Skriv lösenordet: <input type="password" size="25">
<br><br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:

Skriv lösenordet:


<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved