EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
SUBMIT KNAPP

När en besökare klickar på en skicka knapp, kommer formuläret att skickas till den adress som specificerats i action uppsättningen i <form> taggen.

Eftersom besökare inte alltid är perfektionister bör du kanske fundera på att lägga till en javascript skyldighet tillsammans med innehållet innan det skickats.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för skicka knappar:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
submit
  name=
  value=
  align=
  tabindex=

Skicka knapp
Namnet på knappen.
Text skrivet på knappen.
Placering av knappen.
Knappens tab-räckvidd.
Valmöjligheten name ger knappen ett internt namn så att programmet som behandlar formuläret inte förväxlar knappen med de andra fälten.

Valmöjligheten value definierar vad som står skrivet på knappen.

Valmöjligheten align definierar hur knappen är placerad.
Tillåtna val är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM.
Placeringarna beskrivs i bild/grafik sektionen.
Du kan lära dig de olika placeringarna här.

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.
ETT EXEMPEL:

Titta på set här HTML exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformulär" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<br><br>
<input type="text" size="25" value="Skriv ditt namn här!">
<br><input type="submit" value="Skicka mig ditt namn!"><br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved