EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
BILD KNAPP

Bild-knappar har samma effekt som skicka-knappar. När en besökare klickar på en bild-knapp så kommer formuläret att skickas till adressen som specificeras i action uppsättningen av <form> taggen.

Eftersom besökare inte alltid är perfektionister så bör du kanske fundera på att lägga in en javascript skyldighet i förbindelse med innehållet innan formuläret sänds.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för bild-knappar:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
image
  name=
  src=
  align=
  border=
  width=
  height=
  vspace=
  hspace=
  tabindex=

Skicka-knapp
Namnet på bilden.
Url:en på bilden.
Placeringen av bilden.
Kantbredd runt bilden.
Bredden på bilden.
Höjden på bilden.
Luft över och under bilden.
Luft på höger och vänster sida av bilden.
Bildens tab-räckvidd.
Valmöjligheten name Lägger till ett internt namn på bild-knappen så att programmet som behandlar formuläret inte blandar ihop knappen med andra fält.

Valmöjligheten src definierar URLen på bilden.

Valmöjligheten align definierar hur bilden är placerad.
Tillåtna val är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM.
Placeringarna beskrivs på bilder/grafik sektionen.
Du kan lära dig om de olika placeringarna här.

Valmöjligheten border definierar bredd (i pixlar) på kanten runt bilden.

Valmöjligheten width definierar bredden på bilden.

Valmöjligheten height definierar höjden på bilden.

Valmöjligheten vspace definierar luften över och under bilden (i pixlar).

Valmöjligheten hspace definierar luften åt vänster och höger av bilden (i pixlar).

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML-exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformulär" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center">
<br><br>
<input type="text" size="25" value="Skriv ditt namn här!">
<br><input type="image" src="rainbow.gif" name="image" width="60" height="60"><br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:
<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved