EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS

HEM KURSER HTML FORMULÄR     
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
  
SÖK PÅ SIDAN

Tala om för en vän
REKOMENDERA SIDAN    

HTML FORMULÄR

INTRODUKTION


EXEMPEL


CGI-SCRIPT


TAGGEN


FORMULÄR-FÄLT


TEXT


LÖSENORD


DOLT


   TEXT-OMRÅDE


   CHECK RUTA


   RADIO-KNAPP


   DROPDOWN MENY


   SUBMIT-KNAPP


   RESET-KNAPP


   BILD-KNAPP


GENOMGÅNG

HTML Formulär :
RADIO KNAPP

Radio-knappar används när du vill att dina besökare skall välja ett - och bara ett - alternativ från ett antal olika alternativ. Om flera val skall vara tillåtna på samma gång bör du använda
check boxes istället.

UPPSÄTTNINGAR:

Nedanför är en lista på tillåtna uppsättningar för radio-knappar:


HTMLBESKRIVNINGEXEMPEL
radio
  name=
  value=
  align=
  tabindex=
checked

Välj ett - och bara ett - alternativ
Namnet på gruppen.
Värden som skickas, om det har checkats.
Placering av fältet.
Fältets tab-räckvidd.
Default-checka det här fältet.
Valmöjligheten name talar om vilken grupp av radio-knapparna, fältet tillhör. När du har valt en knapp, så är alla andra knappar i gruppen, icke valda.
Om du inte kan definiera vilken grupp som den valda knappen tillhör, kan du bara använda en grupp av radio-knappar på varje sida.

Valmöjligheten value definierar vad som skall skickas om de checkats.

Valmöjligheten align definierar var fältet är placerat.
Tillåtna placeringar är: TOP, MIDDLE, BOTTOM, RIGHT, LEFT, TEXTTOP, BASELINE, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM.
Placeringar förklaras i bilder/grafik sektionen. Du kan lära dig om de olika placeringarna här.

Valmöjligheten tabindex definierar i vilken ordning de olika fälten skall aktiveras när besökaren trycker på tab-tangenten.
ETT EXEMPEL:

Titta på det här HTML-exemplet:
<html>
<head>
<title>Min sida</title>
</head>
<body>
<form name="mittformulär" action="http://www.mydomain.com/myformhandler.cgi" method="POST">
<div align="center"><br>
<input type="radio" name="group1" value="Mjölk"> Mjölk<br>
<input type="radio" name="group1" value="Smör" checked> Smör<br>
<input type="radio" name="group1" value="Ost"> Ost
<hr>
<input type="radio" name="group2" value="Vatten"> Vatten<br>
<input type="radio" name="group2" value="Öl"> Öl<br>
<input type="radio" name="group2" value="Vin" checked> Vin
<br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Och resultatet blir:


Mjölk
Smör
Ost
Vatten
Öl
Vin

<< FÖREGÅENDE
LÄS MER >>

HTML KURS

GRUNDKURS


TEXT


LISTOR


BILDER/GRAFIK


LÄNKAR


BAKGRUNDER


TABELLER


FRAMES


FORMULÄR


META-TAGGAR


HEX FÄRGER
Click Here!

EchoEcho.Com
KOMPLETT KURS
 HEM 
 
 KURSER 
 
 RESURSER 
 
 REDSKAP 
 
 DOKUMENTATIONER 
 
 ÖVERSIKT 
EchoEcho.Com
REDSKAP & RESURSER

(c) Copyright 1998-2000 NetKontoret - All Rights Reserved